Oppgave 4 - Forståelse av if-setninger og betingelser

Det du skal gjøre her er å bestemme verdiene til variablene a, b, c, d, e og f etter at programmet har kjørt ferdig (dvs. hva blir skrevet ut av dette programmet?)

% Initialisering (dette er kun variabler som blir tilegnet en verdi)
a = 20
b = 40
c = 20
d = 40
e = 30
f = 15
% Eksekvering (her blir variablene brukt)
if a < b
	a = b
	b = 10
end
if c == 20
	d = 13
else
	d = 17
end
if e > f
	d = 100
end
 
 % Utskrift (her blir variablene skrevet ut)
disp([num2str(a) ' er den nye verdien til a. ']);
disp([num2str(b) ' er den nye verdien til b. ']);
disp([num2str(c) ' er den nye verdien til c. ']);
disp([num2str(d) ' er den nye verdien til d. ']);
disp([num2str(e) ' er den nye verdien til e. ']);
disp([num2str(f) ' er den nye verdien til f. ']);