Oppgave 3 - Betingelser

  1. Lag to matematiske betingelser som er sanne og to som er usanne. (f.eks "2 > 1" )
    Videre i denne oppgaven er vi gitt variablene: a = 2, b = 5, c = 10.

  2. Avgjør om følgende betingelser blir True eller False