Oppgave 1 - Variabler

  1. Opprett en variabel fornavn og gi den fornavnet ditt som verdi.
  2. Opprett en variabel etternavn og gi den etternavnet ditt som verdi.
  3. Opprett en variabel fodtAar og gi den årstallet du ble født som verdi.
  4. Opprett en variabel detteAar og gi den verdien til året i år.
  5. Finn differansen mellom variablene detteAar og fodtAar og legg den inn i en ny variabel, alder.
  6. Skriv følgende ut til skjermen: Mitt navn er fornavn etternavn.
  7. Skriv ut følgende til skjermen: Jeg er alder år gammel.