Læringsmål:

Pensum:

a)

Fibonaccitalene er definert som følger:

fn=

fn-1 + fn-2hvis n>2
1hvis n = 2
1hvis n = 1

For eksempel er f3 = f1 + f2 = 1 + 1 = 2. Dermed blir begynnelsen av rekken slik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Lag den rekursive funksjonen fibonacci som tar tallet n som parameter og returnerer det n-te elementet i fibonacci-følgen.

b)

Lag funksjonen factorial som tar tallet n som parameter og returnerer resultatet av den matematiske operasjonen n!. Funksjonen er denert slik:

fn=

1n <= 1
n*fac(n-1)ellers

 

 

function L = unknown(L)
  tmp = L(end);
  
  for i = length(L):-1:2
    L(i) = L(i-1);
  end
  
  L(1)=tmp;
end
|| Sidetype | oppgave|
|| Ferdig | 70 |
|| Undersider, revidert | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}100{metadata-matches} |
|| Undersider, til revisjon | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}95{metadata-matches} |