Se egen side for Matematiske emner.

Emnekode
Navn
Stp
Overlapp
Stp uspes IT
Stp uspes
Kommentar
Dato
5602Databaser10TDT4145 DB_Mod (7,5)2,5 Identisk Innhold med 6102 + flerbrukerdatabaser. XML og databaser. Objektrelasjonelle databaser.2015.08.26 RS
5604Multimedia10  10Regner ikke dette for å være innenfor kjernefagene i IT2017.06 TAA
5605Datanett10TTM4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (7,5)2,5  2017.06 TAA
5608Programmering10

TDT4110 IKT grunnkurs (5)
TDT4100 JavaOOP (5)

 

  2017.06 TAA
2017.06 TAA
5610Algoritmer og datastrukturer15TDT4100 JavaOOP (7,5)
TDT4120 AlgDat (7,5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
5613IT-ledelse10  10 2017.06 TAA
5617Prosjektarbeid informatikk15IT2901 Prosjektarbeid i informatikk (15)   2017.06 TAA
6001Matematikk7.5TMA4100 Matematikk 1 (7.5)  Se Matematiske Emner lenger nedPetter Bergh
6003Informasjonsbehandling (beskrivelse)7,5TDT4110 ITGK (5)2,5 Mangler en del programmering2016.07.06 RS
6005Statistikk I7.5TMA4240 Statistikk (7.5)  Se Matematiske Emner lenger nedPetter Bergh
6064Informasjonsbehandling10?   2017.06 TAA
6065Databaser og web (beskrivelse, ny url?)7,5IT2810 WebDev (7,5)  3.års fag2016.07.06 RS
6081Web-prosjekt10IT2805 Webteknologi (7,5)
  Kan også regnes inn i andelen prosjektemner2017.06 TAA
6100Innføring i Linux7,5TDT4110 ITGK (6)
TDT4186 OpSys (1,5)
  Bash istedenfor Python. Mangler en del teori om Nettverk etc.2016.07.06 RS
2017.07.14 RS
6101Web-publisering7.5IT2805 Webteknologi (3,75)3,75 Mangler DOM, interaktiv grafikk, og klient-side Javascript. Godkjennes sammen med "6204 MM og Web"2015.08.11 RS
6102Databaser7.5TDT4145 ModDB (6)1,5  2015.08.11 RS
6105Windows server og datanett7,5

TDT4110 ITGK (2,5)
TDT4186 OpSys (2)
TTM4100 KTN (3)

  Teori-biten2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6106Prosjektstyring7,5IT1901 - Prosjekt 1  Obligatorisk gruppeprosjekt (5-7 pers). Ref Ingrid.Sundbo@usn.no Tlf: 3595 27512017.07.14 RS
6107Operativsystem og nettverk
(Ny lenke?!)
7,5

TDT4186 OpSys (3)
TTM4100 KTN (4,5)

  Praktisk bruk av Ubuntu i Windows/Linux-nettverk2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
6108Programmering i Java7,5

TDT4110 ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)

  Programmeringsdelen
Mangler Objekt-Orient Programmering (siste kapittel, OOP, kap 9 i læreboken er ikke med)
2016.07.06 RS
2016.07.06
RS
6109Objektorientert programmering7,5TDT4100 JavaOOP (7,5)   2016.07.06 RS
6111Modellering og UML7,5TDT4100 JavaOOP (3,75)
TDT4140 PU (3,75)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6112Smidige metoder7,5TDT4140 PU (7,5)   2016.07.06 RS
6113IT-ledelse (beskrivelse)7,5- 7,5IndØk2016.07.06 RS
6117Bachelorprosjekt15IT2901 ITProsj2 (15)   2016.07.06 RS
6120Applikasjonsutvikling for mobile enheter7,5TDT4100 JavaOOP (5)
TDT4186 OpSys
 (2,5)
   2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
6121Bildebehandling7,5TDT4195 VisualData (3,75)3,75 Bilde-delen2016.07.06 RS
6123Informasjonssikkerhet (beskrivelse)7,5TTM4185 SikkerRobustNett (7,5)   2016.07.06 RS
6204Multimedier og web7.5IT2805 Webteknologi (3)4,5 

Mangler DOM, og klient-side Javascript. Godkjennes sammen med "6101 WebPub"

2015.08.11 RS
SCE1306OO Analysis, Design and Programming5TDT4102 C++ (5)  C# and UML2016.07.16 RS