Læringsmål:

Pensum:

Først litt historie:

En gang for lenge siden regjerte Julius Cæsar over Romerriket. Han var en svært suksessfull militær general og som et ledd i hans militære strategi skal han visstnok ha benyttet seg av det vi idag kaller for et Cæsarschiffer. Dette er en veldig enkel form for kryptering der hver bokstav i klarteksten erstattes med en annen bokstav et gitt antall steg lenger ut i alfabetet. For eksempel hvis vi skal skrive bokstaven A i cæsarchiffer og bruker en såkalt steglengde eller "nøkkel" på 3, vil vi få ut D.

Et eksempel på det engelske alfabetet og dets cæsarchiffer med nøkkel på 3:
 
Klartekst: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Chiffertekst: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
 
Som du kan se så hopper man tilbake til start når man kommer til slutten av alfabetet, slik at neste bokstav etter Z blir A etc.


a)

 
Lag funksjonen caesar(word, key)som tar inn en bokstav word og forskyver hver bokstav (som er av typen char) i word med key antall tegn i alfabetet.
Bokstavene skal forskyves til høyre dersom step er positiv og til venstre dersom den er negativ.
Chifferet skal kun kjøres på bokstaver i det engelske alfabetet, dvs. a-z. Du kan anta at det kun tas inn små bokstaver.

>> caesar('terningen', 3)
ans =

    'whuqlqjhq'

 

 

b) 

Utvid nå funksjonen du lagde i deloppgave a) til å kunne håndtere setninger (hvis den ikke allerede gjør det).

 

Dersom funksjonen din støter på andre tegn enn a-z, slik som ,.-;: og mellomrom osv. skal disse bare ignoreres. Her kan continue komme til nytte.

 

Lag deretter en funksjon plaintext(word, key) som tar inn et cæsarchiffer og dekrypterer dette. Dette er med andre ord en slags omvendt funksjon av caesar().

 

Finner du en måte å gjøre dette på, uten å skrive så mye ny kode?

  

>> caesar('terningen er kastet.', 3)
ans =

    'whuqlqjhq hu ndvwhw.'
 
>> plaintext('whuqlqjhq hu ndvwhw.', 3)
ans =

 'terningen er kastet.'

 

 

c)

Lag funksjonen safeTalk(). Den skal gi brukeren valget mellom å kryptere eller dekryptere et cæsarchiffer. Deretter skal den be brukeren om en tekstreng og antall steg. Den skal returnere den krypterte eller dekrypterte strengen.

 

>> safeTalk
Vil du kryptere(k) eller dekryptere(d): 
k
 
Hva vil du kryptere: 
storebror ser deg
 
Hva er nøkkelen til chifferet?: 
-6
ans =

    	'mnilyvlil myl xya'