Læringsmål


Interaktiv modus er en sandkasse. Du kan leke slik du vil og enkelt prøve deg frem. Ulempen er at den er midlertidig og er uoversiktlig. 

I interaktiv modus, regn ut: 

a) 10 - (77+88)

b) 29/13 

c) (29/13)^2

d) cos(pi/2) / 2. Drøft svaret.

 

Matlab husker kun svaret til forrige utregning. For å lagre flere utregninger kan de lagres i variabler. Eks: y = 5+2

Gjenta oppgave a) - d), men lagre hvert svar til deloppgavens bokstav (a, b, c eller d = ... ). Gjør deretter operasjonene under.

I) h = 0. Repeter så "h = h + c" fem ganger. Life hack: bruk piltast opp for å bla i tidligere kommandoer.

II)  e = a^2/3+5

III) f = ln( b ) (Tips: help log)

IV) g settes lik tredjeroten av c. (Tips: help nthroot)

V) i = d/3 .