Tjeneste for formidling av originalt og tidsaktuelt innhold i form av blogging

Tilbake til tjenestekatalogen

Bloggtjenesten har som hensikt å brukes til formidling av originalt og tidsaktuelt innhold i form av blogging.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Målet til tjenesten er å gi alle brukere ved NTNU enkel oppstart til det å blogge.

Nødvendige tilpassninger gjøres med pek og klikk

Rammeverket er bygget med hensyn på at det skal være enkelt.

Enkelheten sikrer at tjenesten er driftsikker, med høy grad av oppetid

Tjenesten har to ulike muligheter: offisiell og privat.

Offisiell
Det er denne muligheten du skal benytte når du blogger på vegne av NTNU eller NTNU-prosjekter.

 • NTNU-logo
 • NTNU-layout
 • offisielt innhold
 • sentral plass på ntnu.no

Privat
Her har man mulighet for å blogge med en mer privat vinkling.

 • litt mer frihet med hensyn på layout.
 • mulighet til å profileres på ntnu.no

Krav

Bidragsytere er ansvarlige for:

1. Moderering av kommentarer

2. Lovlig bruk av rettighetsbeskyttet materiale (f.eks. bilder)

3. Korrekte kildehenvisninger hvor det er hensiktsmessig.

Blogger er selv ansvarlig for ustabilitet/feil som kommer som en følge av endringer denne selv har gjort. Tid
som NTNU IT bruker på å rette feil/ustabilitet i forbindelse med slike endringer kan bli fakturert.

Den som oppretter en ny blogg må ha NTNU-bruker med tilknytning ansatt eller student.

Den er ikke ment som et alternativ til NTNUs offisielle nettsider i Liferay for enheter, studier, senter og prosjekter.
Bruk av bloggtjenesten faller inn under NTNUs retningslinjer i IT-reglementet. NTNU-IT forbeholder seg retten til å
utestenge brukere som bryter disse retningslinjene. (Mer: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Informasjonssikkerhet).

 

Hvordan komme i gang?

For å opprette en blogg, send epost til orakel@ntnu.no med følgende informasjon:
1. Navn som ønskes på bloggen. Navnet vil også gjenspeiles i plasseringen av bloggen, som da havner på
ntnu.no/blogger/[uniktbloggnavn]
2. Informasjon om hvem som skal administrere bloggen (brukernavn og e-post)
3. En kort beskrivelse av formålet med bloggen.

Brukerdokumsntasjon finner man her:

Tilbake til tjenestekatalogen

 

 

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til
NTNU sine IT-systemer, har vi valgt å legge
alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Bygg 8, nivå 4
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret