Svarbrev 30.10.14 fra HiN til KD vedr. struktur innenfor høyere utdanning:
Svarbrev

 

Styrets vedtak 10. desember 2014:
Strukturen innenfor høyere utdanning

 

Pressemelding fra Høgskolen i Narvik etter styremøtet 10.12.2014
Strukturen innenfor høyere utdanning