Nyheter publisert av Høgskolen i Ålesund:

Møte om storfusjon - 09.01.2015