Informasjon om SAKS fra Høgskolen i Ålesund:

SAKS svarbrev fra Høgskolen i Ålesund til Kunnskapsdepartementet

Styresaker:

20150119: Styrevedtak - Styret rangerer NTNU øverst

20141031: Styrevedtak SAKS - Framtidig struktur

20140119: SAKS saksfremlegg