Her ligger det en oversikt over hvordan man gjør forskjellige, enkle ting. For eksempel hvordan man installerer arduino, hvordan man legger til biblioteker etc.