IDI-courses with WIKI-pages

CodeName

DT-8108

Topics in Information Technology

ITGKInormasjonsTeknologi GrunnnKurs

TDT4100

Object-Oriented Programming with Java

TDT4105ITGK with Matlab 

TDT4110

ITGK with Python

TDT4112

(IT-1501) Prog-lab (ArduIDI)

TDT4140

Software Engineering/Programvareutvikling

TDT4145

Datamodelling and database systems

TDT4250

Advanced (ModBased) Software Design

TDT-44

Semantic Web

TDT4900

Datateknologi, master thesis

 

K-Emner godkjent for MTDT 2018-2019

 • BSOL4610 Strategi og endring i teknologibedrifter

 • FI5205 Corporate Responsibility and Ethics
 • GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy
 • SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
 • SOS2018 Organisasjonsteori
 • SOS2019 Vår sosiale virkelighet
 • SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører
 • TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs
 • TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter 
 • TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 
 • TIØ4365 Intellectual Property Management
 • TIØ5200 Project Organizations
 • TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking
 • TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk
 • TPD4142  Design Thinking 
 • TTM4165 Digital økonomi
 • TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer 
 • MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter

Her er bakgrunnsdokument om dette (vår liste er plukket fra denne): Oppsummering av foreslåtte K-emner 2018-19 med anbefaling - NTNU