Hensikten med oppheng er en skissemessig generalprøve av presentasjonen og en siste sjekk på prosjektet.

 En "komplett" presentasjon vil  innholde alle tegninger og tekst i riktig målestokk/størrelse  og plassering selv om  de forskjellige tegningene/modellene vil væreikke helt ferdig.

Hver gruppe forbereder en presentasjon som er maks 3,6 m bred (3 hvite plater) og suppleres med nødvendige modeller. Den visuelle presentasjonen skal kommunisere prosjektet uten muntlig fremleggelse.

Gruppe-navn påføres presentasjonen

Veiledende liste for innlevert material

OPPHENGalt3.pdf

Noen praktiske tips

PLANER

- planer skal kotesettes for å etablere forhold til snitt

- nordpil eller nordorientering

- bruk heller mer enn mindre tekst (også som plantekst)

- har dere brukt aksesystem så kan det gjerne tegnes

- hva er tett - hva er åpent ?? tung lett ? heller overdriv i forhold til dimensjon/veggtykkelse.

MÅLESTOKK

- bevisst forhold til målestokk - bruk kjente målestokker (ikke 1:236)

- helst ikke bruk målestokker som liger inntil hverandre (alstå ikke 1:200-1:100 , 1:500-1:200). "Hopp over" en målestokk både i tegning og modell. Det betyr ikke at man ikke kan ha plan, snitt og modell i samme målestokk.

LAYOUT

1. samle alt materialet

2. bestem størrelse på tegningene som er konstante

3. bestem rekkefølge

4. lag grid med spalter

5. ikke bruk for mange fonter