Leutenhaven, 3D-modell

Archicad

Revit

Grunnlag;

 

Historisk flyfoto 1964

Historisk flyfoto 1932

Parkeringskjeller -1 

Parkeringskjeller -2

Tegningene er i 1:400 

Etasjehøyder 

Netto (ok - uk)

ca 2460

Brutto (ok -ok)

-1 ca 3050

-2 ca 2700