Tilbake til tjenestekatalog

Beskrivelse av tjenestene for HMS-avvikssystemet

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Avvikssystem - HMS er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Avvikssystem - HMS

Avviksmodulen i Risk Manager er en komplett løsning som dekker kravene til å melde avvik, behandle avvik og gir oppdaterte oversikter
innen hver enhet og for ulike avviksområder. Rapportene har svært gode presentasjoner både grafiske og i tekst.

Avviksmodulen forenkler og samler alle aktiviteter knyttet til avviksbehandling innen ulike områder. Dette gir NTNU:

3. Innhold i tjenesten

Tilgang gis gjennom singel sign-on og er integrert mot (AD), forutsetning er at bruker er pålogget WIN-domenet. Det gir store fordeler å
kunne benytte allerede registrerte brukere/ansatte direkte inn mot Avvikssystemet. På denne måten slipper man å opprette og vedlikeholde
et stort antall ansatte i selve avvikssystemet, men henter direkte fra AD.

Modul for Avvikshåndtering er utviklet i ASP.NET og krever .NET Framework 4.0.

Avviksmodulen benytter 3 egne AD-grupper, og har integrasjon mot AD ved pålogging:

Avvikadmin (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikB): Medlem her gir tilgang til Admin-menyen, og blir dermed administrator

Avvikbehandler (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikBehandler): Medlem her gir tilgang til Behandle avvik og Rapporter

Avvikmelder (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikMelder): Medlem her gir tilgang til Melde avvik, Mine avvik, Mine tiltak

Roller i avvikssystemet

I tillegg til en spesialtilpasning i AD, benytter tjenesten 2 andre standardtjenester fra NTNU IT. Det er Databasedrift - MSSQLServer og Tjenerdrift.

4. Begrensninger i tjenesten

Brukere som ikke ligger i WIN vil ikke ha tilgang

Systemet støtter i dag: Internet Explorer 7, 8 og 9 (kompatibilitetsmodus), Firefox, Chrome, Safari og Opera i nyere versjoner (ikke 100%
gjennomtestet, og har ikke versjonsliste her, men programmet har blitt brukt i disse browserne uten problemer).

Begrensninger ved opplasting av vedlegg er standard .net-begrensning, som i Windows Server 2008 er 30 MegaByte. Alle filene lagres inne i
databasen til programmet.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>