TFE4120 Elektromagnetisme – foreløpig forelesningsplan 2018 (oppdateres underveis i semesteret)

Oppsummeringsark fra forelesningene så langt:

 

Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

Uke 3: 
Ma 15/1-18: Videre på Coulombs lov, superposisjon og E-felt (2.1) Oppsummering Forelesning #3
Tir  16/1-18: Skalarpotensial for konservative felt, Spenning, Kirchhoffs spenningslov, Ekvipotensialflater, Elektrisk dipol (2.2) Oppsummering Forelesning #4

Uke 4:
Ma 22/1-18: Gauss' lov (2.3)  Oppsummering Forelesning #5
Ti   23/1-18: Dielektriske medier, Gauss’ lov i et medium (2.4)    Oppsummering Forelesning #6     Utregning: Coax m/diel. medium - KLADD     Video: Statisk Gråpus      Video: Magic Linjal

Uke 5:
Ma 29/1-18: Grensebetingelser for E og D (2.5)   Poissons og Laplace' likning (2.6)   Oppsummering Forelesning #7
Ti   30/1-18: Forts. Poissons og Laplace' ligning (2.6), Ideelle ledere; Faraydaybur (2.7)    Oppsummering Forelesning #8

Uke 6:
Ma 5/2-18: Forts. Ideelle ledere; lyn, speilladningsmetoden (2.7)  Kapasitans,  Energi i en kondensator (2.8)  Energi i elektriske felt (2.9) 
Ti   6/2-18:
Strøm, strømtetthet, tap, resistans og ladningsbevarelse (2.10) 

Uke 7:
Ma 12/2-18: Oppstart Magnetostatikk (Kap. 3)  Magnetisk kraft, Biot-Savarts lov og strømelementer, Lorenz-kraft og Hall-effekt (3.1) 
Ti   13/2-18: Videre 3.1(?),
Magnetiske krefter og moment (3.2)

Uke 8:
Forelesningsfri (smile) 
Teoriøving til vanlig tid

Uke 9: Mandag: Fluks, vektorpotensial. Amperes lov. Tirsdag: Amperes lov. Magnetiske felt i medier.

Uke 10: Mandag: Magnetiske felt i medier. Tirsdag: Grensebetingelser. Magnetiske kretser. Emf.

Uke 11: Mandag: Emf. Faradays lov, induksjon. Demonstrasjon med superleder og magnet. Tirsdag: Faradays lov, induksjon. Gjensidig induktans.

Uke 12: Mandag: Teori for laboppgavene: Musikkens fysikk (eget notat). Demonstrasjon med piano og datamaskin. Selvinduktans. TirsdagTransformatorer. Energi og krefter i magnetiske felt.

Uke 13: Påskeferie!

Uke 14: Påskeferie!

Uke 15: Mandag: Energi og krefter i magnetiske felt. Tirsdag: Forskyvingsstrøm. Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger.

Uke 16: Mandag: Lorenzpotensialene og elektromagnetiske bølger. Størrelser og enheter, dimensjonsanalyse og kontroll. Tirsdag: Elektromagnetisme i praksis og i naturen. Kort om utvalgte forskningsfelt. Eksamensoppgaver. 

Uke 17: Mandag: ? Tirsdag: ?