Møte 2018.03.01

Tentativ plan fremover:

Uke 1:

Uke 2:

 

Uke 3:

Uke 4:

Uke 5:

Uke 6:

Referat møte 2018.02.26


Frist: 4. februar (Nei, ... men ...Når?)

Meeting 2018.09.01

Ingen identifiserbare data i chat-loggene.

Planlegger gå igjennom Introduction og Problembeskrivelses-kapitlene onsdag 17/1.

PSD2-direktivet sier at du kan dele all kundedata med tredje-part hvis du ønsker å bruke deres tjenester (betalings-agent, etc). API-bygging

https://www.dn.no/grunder/2017/04/16/0844/Handel/her-er-56-sporsmal-dnbs-robot-kan-svare-pa

Referat skype møte 2017.11.29:

 

Beskrivelse av chatbot fra DNB

Referat møte 2017.11.17

Spørsmål:
- Evaluere eksisterende eller forsøke nye teknologier?
- Krav til utviklingsarbeid
- Grunnleggende problemstilling
- Innhold til prosjektoppgave
- Hypoteser
- Resultater
- Avgrensning

Info fra dnb
    - Endelig rammeverk ikke satt
    - MVP i produksjon
    - morphological and syntactic analysis
    - nevrale nett for NLP
    - ikke detaljert informasjon om klassifisering algoritme
    - arbeide med team i Oslo for dypere forståelse av nåværende produkt

er på eksisterende Facebook chat og vise med eksempler hva som fungerer og ikke fungerer
gir ikke eksakt svar på spørsmål men linker til høyere i hierarkiet
kvatitative og kvalitative undersøkelser samt benchmarking av system

TODO:
    - Spørreundersøkelse etter chat i Facebook?
    - Kvalitative intervju med personer etter bruk
    - Analysere hvor mange som har tatt kontakt med kunderådgiver/fått fullstendige svar
    - Se hvilke kategorier bot bommer mest på
    - Undersøke server, hvor mye data den kan håndtere, trene opp på nytt
    - Beskrivelse av dagens tekniske implementasjon
    - Undersøke hvilke teknologier som kan være potensielle til bruk
    - Bjørn gambeck, kontakt angående tidligere oppgaver og artikler