Lønnspolitikk NTNU

HTA 2018-2020 Akademikerne [pdf]. (HTA 2016-2018Hovedtariffavtalene i Staten)

Hovedavtalen (HA-2017)

Tilpasningsavtalen (TPA)

 

Tilleggslønn oppdragsavtale

Særavtale om tilleggslønn til prodekaner nestledere faggruppeledere og studieprogramledere [pdf]

Andre Særavtaler AKAD/Stat

Andre Regler og Avtaler ved NTNU (adm)


Politikk for stipendiater og midlertidige ansatte ved Tekna NTNU

Politics for PhD candidates and temporary employees Tekna NTNU


Tekna: Verktøy til lokale forhandlinger

 

Tekna Etatsforening NTNU

Ordbok

medbestemmelse (representert ved tillitsvalgte, i IDF SESAM/LOSAM mm.)

medvirkning (allmøter, sjef-arbeidstager samtaler etc)

 Old

Lønnsoppgjøret 2017 (protokoll.pdf)