Tjeneste for drift og administrasjon av mobile enheter.

Tilbake til tjenestekatalogen

Drift og administrasjon av mobile enheter hos renholdere med enten IOS eller Android

Hvem er tjenesten for

  • ansatte

Fordeler og hovedegenskaper

Innholdet av tjenesten vil variere noe med hensyn på om det er en NTNU-eid eller privat enhet.

Fjernsletting

Lokal appstore

Overvåking

Policyer

Krav

<beskrivelse>

Hvordan komme i gang?

Tilgang til tjenesten kan bestilles til Orakeltjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

  • Gløshaugen:
    Realfagbiblioteket, Realfagbygget
  • Dragvoll:
    Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
  • Øya:
    Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret