Veiledning for Arbeidsoppgaver Vitenskapelig Assistent Bærekraftig Arkitektur

 

Innhold

1. Generelt: Bestilling og kommunikasjon

1.1. Bestilling av varer og tjenester

1.2. Romreservasjon

1.3. AV-tjenesten: prosjektor, videokonferanse, utstyr etc

1.4. Adgangskontrollen

1.5. Infospredning om arrangement:

1.6. Sharing huge documents

1.7. Kontaktinfo

2. Om MSc in Sustainable Architecture

2.1. Nyttige lenker:

2.2. Oppbygging og fag på MSc in Sustainable Architecture:

2.3. Wiki / It’s:learning

3. Planlegging

3.1. Ukeplan/kalender

3.2. Arrangere studieturer

3.3. Arrangere studiebesøk/omvisninger/bedriftsbesøk

3.4. Spørsmål og svar:

4. Under skoleåret

4.1. Semesterstart

4.2. Forelesninger

4.3. Innlevering

4.4. Lærermøter

4.5. Informasjon

4.6. Gjester/foredragsholdere

4.7. Filmopptak

4.8. Publisere studentarbeid

4.9. Eksamen

4.10. Kurs Evaluering

4.11. Masteroppgaven/-semesteret

5. WIKI

5.1. Administrere tilganger

5.2. Legge til filer på wiki

5.3. Struktur

5.3. Utseende wiki/ bilde i header

6. Blogg: www.barekraftigarkitektur.no

7. IDES-EDU

8. Annet

1.    Generelt: Bestilling og kommunikasjon

1.1.            Bestilling av varer og tjenester

Alt som skal kjøpes av NTNU skal man enten ha sendt en bestilling på, eller betale med rekvisisjon (se under). Bestillinger sendes ved at det legges inn i BasWare av en bestiller.

For hver bestilling må prosjektnummer eller analysenummer oppgis for hvor kostnadene skal belastes. Prosjektnummer er for prosjekter, analysenummer er for emner. Analysenummer for emne på Arkitektfakultetet er emnenummeret med A7 foran (emnet AAR4907 har f.eks analysenummer A74907). I tillegg må kostnadssted (K-sted) oppgis, som er tilknyttet det ansvarlige instituttet eller fakultetet.

 

For kjøp for kurs som er del av Mastergraden i Sustainable Architecture er bestiller Astrid Waage hos oss i 7.etg. For kjøp for prosjekter kommer det an på hvilken avdeling av NTNU prosjektet ligger under, er det under Institutt for Byggekunst, Historie og Teknologi er bestiller også Astrid.

Før en bestilling kan legges inn må man ha først ha gjort en avtale med leverandør av varen eller tjenesten. Be dem om å sende en ordrebekreftelse på epost, og si at de snart får en bestilling fra NTNU der det står opplysninger om hvor de skal sende faktura. Videresend ordrebekreftelse til Astrid og oppgi prosjektnummer eller analysenummer samt K-sted.

Om det er noe man bestiller ofte, er det greit å gjøre avtale på telefon og så gi navn på leverandør, pris, antall og dato til Astrid, sammen med prosjektnummer/analysenummer.

Hvis bedriften ikke ligger inne i BasWare kan den legges til. Opplysninger som trengs er firmanavn, organisasjonsnummer og epost.

NTNU har faste avtaler med en rekke bedrifter angående bestemte varer og tjenester. Ved bestilling må disse leverandører brukes fremfor andre. Listen finnes her:   http://www.ntnu.no/adm/ o konomi/portal/innkjop/rammeavtaler

Bestilling gjennom Rekvisisjoner

For småkjøp (f.eks på Akademika bokhandel), eller der man ikke får til å legge inn bestilling, betales det med rekvisisjon. Denne fås av bestiller for prosjektet/kurset man skal kjøpe for. (Som oftest Astrid). Den ene delen av rekvisisjonen skal leveres tilbake til den som skrev den ut, sammen med en kvittering man får fra leverandøren.

1.2.            Romreservasjon

Romreservasjon for faste forelesninger i semesteret gjøres av Jorun Schanke Olsen på bestilling fra faglærer innen en bestemt dato semesteret før.

Rombehov utenom dette reserveres i romboka i 3.etg eller gjennom romres.ntnu.no:

 

Til andre formål finnes det en rekke rom som kan bestilles, både på fakultet for AB og på NTNU.

Rom som AB-fakultetet disponerer reserveres ved å skrive seg opp på ønsket tidspunkt i ”Romboka”. Denne finnes kun i papirutgave i skranken til Studentadministrasjonen i 3.etg. Rommene som kan reserveres her er: Mellomrommet, rom 265 og Skiboli. Utstillingskorridoren utenfor biblioteket bestilles hos Sarah Lin Speer Bye, Mail: sarah.by@ntnu.no

 

Ønsker man andre rom på NTNU, f.eks et annet grupperom eller et auditorium, reserveres det via https://romres.ntnu.no/ Her kan man gjøre søk på campus, bygg, antall pers, ønskede fasiliteter etc. Man må logge inn med NTNU-brukernavn for å få bestille, og man får bekreftelse på mail.

Tips på greie smårom til rundt 20 pers: Rom S22, Rom S24, rom G21 (alle med installert prosjektør).

 

Har man spørsmål om romreservasjon kan man sende epost til rom@adm.ntnu.no .

 

For å finne ut hvor et rom befinner seg, eller hva som er timeplan for et rom, søk her:

http://www.ntnu.no/studieinformasjon/rom/     

 

Videokonferanse: For å låne/leie rom for videokonferanse i 1. etg kontakt AV-tjenesten via dette skjemaet: http://www.ntnu.no/mms/bestilling-av-videokonferanse . SINTEF i 9. etg har også et videokonferanserom som kan lånes, men her må man sette opp konferansen selv. 

 

Møterommet i 7.etg reserveres ved at man skriver seg opp i kalenderen ved døra.

Bruk av Mellomrommet

Her må man sette ut og rydde inn stoler selv. Lurt å beregne litt tid til det. Det er ikke installert prosjektør så om man trenger det må man låne fra AV-tjenesten og sette opp denne. Praktisk å også låne med seg skjøteledning.

For å begrense gjennomgangstrafikk er det lurt å slå av automatiske døråpnere og sette lapp på begge dører om at det er undervisning.

Rommet egner seg best til gruppearbeid, mindre til forelesninger.

1.3.            AV-tjenesten: prosjektor , videokonferanse, utstyr etc

Trenger man saker som prosjektør, pointer, kabler, PC kan det lånes fra AV-tjenesten. http://www.ntnu.no/multimedia/av-tjenesten . De setter pris på at man kommer og henter selv om man låner ofte. Ellers kan de også levere og sette opp for deg. De kan også hjelpe til med å få start på prosjektorer som man ikke får til, lyd etc. For eksempel første gang man skal bruke et auditorium er det fint å spørre dem for å komme og vise.

Kontakt: send epost til: av-tjenesten@adm.ntnu.no , eller ring (735) 95409.

For å låne prosjektor er det greit å reservere dagen før, er det akuttbehov for prosjektor så får man oftest også låne på øyeblikket. Leveres samme dag før de stenger kl.15. Varer forelesningen lenger får man levere morgenen etter.

Instituttet har også en egen prosjektor, som står på kontoret til Anne Grete.

For videokonferanse: Se pkt 1.2.

1.4.            Adgangskontrollen

http://www.ntnu.no/adm/eiendom-drift/dagligdrift/adgang

Adgangskontrollen er en del av Driftsavdelingen og har som oppgave å administrere tilgang i alle bygninger som eies eller leies av NTNU.   De produserer kortene som brukes av studenter, ansatte og øvrige brukere. De holder til på Gløshaugen i   Sentralbygg 2, rom 129 (i 1. etasje) .

Adgangskontrollen gir kun adgang til AB-fakultetes rom på beskjed fra Gaute Ovesen eller Carina Leimbrock. Man må altså få et skjema fra en av disse to, eller at epost sendes fra dem.

1.5.            Infospredning om arrangement:

Kanaler for å spre info om arrangement: Plakater på oppslagstavler, legg inn som melding på Innsida ( https://innsida.ntnu.no/ ), epost til fakultetets kommunikasjonsansvarlig ( Åslaug Mostad eller Ole Tolstad ) som sender ut AB-fakultetets nyhetsbrev, epost til lista for alle arkitektstudenter ( Arkitekt-alle@list.stud.ntnu.no ) , epost til Carina Leimbrock ( carina . leimbrock @ntnu.no) , hun kan videresende til alle ansatte (og studenter).

 

Om studentlisten: Alle årskull-listene ligger inne på arkitekt-alle listen, dersom man ønsker bare sende til et enkelt kull (f eks opptak 08) sender man til arkitekt-opptak08@list.stud.ntnu.no

1.6.            Sharing huge documents

For sending huge documents the e-mail is no good. You can either use cloudstore or dropbox or wiki.

NTNU recommends us to use cloudstore: https://www.uninett.no/cloudstor. It is very easy: You log in with your username and password at NTNU (feide). Write down the e-mail address to the person you want to send the file to. And upload the file. The file will be stored on the personal folder at cloudstore.

You can also use wiki. You save your files on wiki, and give access to wiki to the person you want to share with. The user interface is worse for a person that doesn’t use wiki regularly. 

1.7.            Kontaktinfo

Astrid Waage har telefonliste til alle på instituttet, spør om å få tilsendt den.

Her er kontaktinfomasjon for studentene på bærekraftig arkitektur, kull 2011/2013

2.    Om MSc in Sustainable Architecture

Det er lagt en samling av dokumenter som er aktuelle for administrasjon av masterstudiet i bærekraftig arkitektur på wiki under «About sustainable architecture». Det er lenket til mange av dem i denne veiledningen.

Bærekraftig arkitektur har også en mappe under fellesområdet på ntnu-serveren: ABHT(//havna)M:  Master Sustainable Architecture.

Fordelen med å samle filer på wiki er at man har tilgang over alt hvor man har nett, og at man enkelt kan lenke til sidene.

 

2.1.            Nyttige lenker:

Lenkeadresse til Masterprogrammet:

http://www.ntnu.edu/studies/mssus a rc   eller

http://www.ntnu.no/studies/sustainablearchitecture

 

Forskrift til opptak ved NTNU:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051207-1686.html

 

Håndbok for masteroppgave i arkitektur:

http://www.ntnu.no/ab/masteroppgaveiar k itektur

 

2.2.            Oppbygging og fag på MSc in Sustainable Architecture:

MSc in Sustainable Architecture er et 2-årig, internasjonalt og tverrfaglig masterprogram. Programmet starter opp hvert år, dvs at 2 årskull undervises parallelt med hverandre.

De 3 første semestrene består av et prosjekteringsemne på 15 vekttall, pluss 2 teoriemner på 7.5 vekttall hver. Et teoriemne kan enten være tilknyttet prosjekteringsemnet med samme navn (i så fall må begge to tas kombinert), eller være et frittstående emne som studentene kan ta uten øvrige koblinger.

De fleste emner underviser vi selv, det er kun 1 valgbart teoriemne i 3.semester.

4.semester jobbes det med diplomoppgave.

Hvert emne kan også tas som fordypningsemne av studenter i master i arkitektur, i begrenset antall som vi selv bestemmer. Frittstående teoriemner kan også tas av andre studenter ved NTNU.

Emnelisten er som følger:

AAR4532 Climate and Built Form Project (15 ECTS)

AAR4832 Climate and built Form Theory (7.5 ECTS)

AAR4833 Concepts and Strategies in Sustainable Architecture (7.5 ECTS)

AAR4616 Integrated Energy Design Project (15 ECTS)

AAR4926 Integrated Energy Design Theory (7.5 ECTS)

AAR4907 Sustainable Building Materials and Components (7.5 ECTS)

AAR4546 ZEB-design (15 ECTS)

AAR4817 ZEB-theory (7.5 ECTS)

XXXX       Elective course/Valgbart emne fra meny (7.5.ECTS)

AAR4993 Masteroppgave (30 ECTS)

Valgemner 3.semester

Studentene i på MSc Sustainable Architecture har et valgemne i 3.semester.

På Studweb har de fått nedtrekksmeny for dette.

MSSUSARCVALG-10 (kull 2010 2. år) har disse valgene for valgemnet:

AAR4850 Principles in Lighting

AAR4863 Off-site Fabrication and Building Information Modeling

AAR4804 Architecture and Anthropology

AAR8330 Zero Emission Buildings  (er denne lagt til på nedtrekksmenyen?)

TEP4235 Energy Management in Buildings

TVM4162 Industrial Ecology

TPK4115   Project Planning and Control

TMM4225   Engineering Collaboration in Distributed Teams: Management and Smart Use

BI2050 Biological Resources

+ fag på norsk:

FP4100 Byggeskikk og stedsform H

EP0100 Energifremtider og miljøvisjoner H

HFEL0006 Energi, miljø og samfunn H

SFEL2000 Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning H V

FY2290 Energiressurser H V

SANT2006 Kultur natur miljø H

TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse H

TBA4160 Bygningsfysikk, grunnkurs H

TBA4135 Org/øk i BA prosjekt H

TBA4201 Veg og miljø H

TBA4122 BM3 Bygningsmaterialer H

GEOG1000 Menneske sted bygd H

TMM4220 Innovasjon - Alt er mulig H

TIØ4258 Teknologiledelse H

TPD4142 Designtenkning H

FI1105 Etikk H

 

Dersom endringer ønskes i denne menyen for neste kull, MSSUSARCVALG-11 (kull 2011 2. år),

kan Inger Leraand på AB-fakultetet kontaktes for formidling av endringer i emnevalg i Studweb.

Studentene kan eventuelt også velge et annet emne, men dette må i så fall diskuteres med ansvarlig faglærer + leder for masterutdanningen. Listene ovenfor er forhåndsgodkjente.

2.3.            Wiki / It’s:learning

It’s Learning: NTNU oppretter automatisk en side for hvert emne i læringsplattformen. De som er oppmeldt i faget får i utgangspunktet automatisk tilgang til fagsiden. Dette må kontrolleres. Flere brukere kan legges til, og gis forskjellige brukerrettigheter. Dette systemet har flere muligheter enn wiki på f.eks innleveringer. Bakdelen med It’s:learning er at eksterne ikke kan få tilgang. Du finner lenke til it’s:learning på intranett: https://innsida.ntnu.no/user/theressv/ansatt . Om man ønsker å lage en arena utenfor fag, for informasjonsspredning, diskusjoner og fildeling kan man opprette et prosjekt.

 

Wiki ble brukt mer flittig første år av mastergraden (2010). I wiki er det mulig å lage og editere websider raskt og enkelt. Bare klikk, editer og lagre. Innhold publiseres umiddelbart. Hvem som helst kan få tilgang til wiki ved å legge de til under «administrer brukere/grupper».

Når vi har publisert studentarbeid ol på bloggen barekraftigarkitektur.no har vi lagt filene på wiki og laget lenke til dem i bloggen. Wiki er i 2011/2012 blitt brukt som lagringsplass. Mer inngående om wiki under pkt 5.

Lenke til vårt space på Wiki: https://www.ntnu.no/wiki/displ a y/sus t ainablearchitectur e /Home

3. Planlegging

3.1.            Ukeplan/kalender

Emneansvarlig lærer lager en semesterplan, som i størst mulig grad er ferdig utformet til semesterstart. Dette kan deles med studentene i f.eks i google calendar eller på it’s:learning.

 

Dersom det enda er usikre datoer i semesterkalenderen er det lurt å gjøre oppmerksom på det, billetter blir fort bestilt og planer lagt etter at semesterkalender er delt ut.. :)

 

Med mange ulike fag, kan det muligens bli en utfordring å få til en oversiktlig google calendar. Det blir kanskje best å skille fagene i ulike google kalendere, men dette gir en utfordring for kalendermakroen som vises i wiki; jeg har ikke fått til å legge inn en macro der jeg får vist flere kalendere samtidig. Men det kan godt være mulig!

 

I kalenderen (om man får vist dette på en oversiktlig måte) kan man også vise eksterne hendelser som kan være interessante for studentene (f.eks KLIMAX frokostmøter (se punkt 5), Fakultetes gjesteforelesninger, lunsjforelesninger i regi av SFFE – Senter for Fornybar energi ( www.sffe.no ) eller Industrial Ecology ( http://www.ntnu.no/indecol ).

 

Det er laget en gmailkonto for Sustainable Architecture kalenderen, kalenderen brukes på wiki ( https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainablearchitecture/Home ) og på bloggen.

Brukernavn: mastersustainable@gmail.com , Passord: sustainablearchitecture

3.2.            Arrangere studieturer

Være med på å organisere og koordinere studieturer; reiserute, transportmiddel, overnatting, mat – formidle bestillingsinformasjon slik til Astrid Waage slik at hun kan legge inn bestillinger i BasWare. Gjør avtale med firma først, be om en ordrebekreftelse på mail med pris og antall og si at de får snart en bestilling fra NTNU. Videresend ordrebekreftelsen til Astrid.

Jo mer som man får lagt inn som bestilling og dermed betales rett fra emnet jo enklere blir turen og jo mindre trenger man legge ut for. Hvis bedriften ikke ligger inne i BasWare kan de legges til om man har navn, organisasjonsummer, epost – gi dette til Astrid.

 

Se til at eventuelle billetter mottas og ta vare på disse.

 

Husk at NTNU har faste avtaler med en rekke leverandører.

 

Hvis man likevel må legge ut for reiser er det fint med et kredittkort. Kvittering må alltid leveres for å kunne få refundert utgifter.

 

Angående leiebil har NTNU avtale med AVIS og kundekort ligger hos Astrid.

 

Angående mat lurt å sjekke om noen har allergier/dietter før bestilling.

3.3.            Arrangere studiebesøk/omvisninger/bedriftsbesøk

Sende forespørsel til innehaver av bygg man ønsker å besøke og den man ønsker å få omvisning fra (arkitekt/rådgivende ing/entreprenør), eller bedriften man vil besøke. Det er lurt med en klar idé for noe spesielt man ønsker å se på eller lære om med akkurat dette bygget eller bedriften.

 

For å finne den dagen og tidspunktet som passer for flest er Doodle et godt verktøy. www.doodle.com

3.4.            Spørsmål og svar:

Svare på/eller videreformidle spørsmål fra studenter ønsker å ta et eller flere av kursene som inngår i MSc in Sustainable Architecture.

Sider man kan henvise til om opptak: http://www.ntnu.edu/studies/mssusarc

Side på wiki man kan legge in FAQ og henvise til: https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainablearchitecture/FAQ

4. Under skoleåret

4.1. Semesterstart

Info om NTNU’s velkomstprogram for nye masterstudenter høst 2011 finnes her:

https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainablearchitectu r e / H ome

 

Arrangere bli-kjent/velkomstarrangement for nye masterstudenter i begynnelsen av semesteret i samarbeid med lærerne, for eksempel fadderordning, kurvfest osv.

 

Kursinfo til nye studenter: finne jevnlig oppdaterte studentlister for kurs etter hvert som studenter melder seg på, Jorun Schanke Olsen i Studentadministrasjonen 3.etg har oppdaterte lister. Nye navn dukker også opp etter hvert på It’s learning. Søke opp epostadresser til nye studenter og sende all tidligere utsendt kursinfo (eller en link til den aktuelle Wiki-siden der det ligger til enhver tid oppdatert info).

Frist for oppmelding til eksamen er 15.september / 15.februar på Studweb så det kan komme nye studenter helt fram til da.

 

Lage epostlister for studenter i hvert fag (eller fagpakke; prosjekteringsemne+kunnskapsemne)

 

Se til at alle studenter på kursene har adgang til rommene de behøver.

Dersom det er enkeltstudenter som mangler tilganger kan de gå selv til Studentadministrasjonen i 3.etg for å få skjema av Carina Leimbrock for hva de trenger tilgang til og deretter til Adgangskontrollen (1.etg ved inngang i Sentralbygg 2) med kortet sitt. Dersom det er hele klasser må man samle inn kortnummer fra studentene og levere som liste til Studentadministrasjonen som skal sende dette videre til Adgangskontrollen.

Sjekk med studentene etterhvert om de har fått tilgang! Har de ikke det, prøv igjen… !

4.2.            Forelesninger

Reservere rom for ekstra eller flyttede forelesninger, ”Romboka” i 3.etg  eller via romres.ntnu.no. Rom med fast prosjektør, bord og stoler er å foretrekke.

 

Hvis rommet ikke har fast prosjektør: Bestille og hente og levere prosjektør hos AV-tjenesten. Epost: av-tjenesten@adm.ntnu.no , åpent 7.30-15.00. I Mellomrommet må også stoler settes ut på forhånd, og ryddes bort etterpå.

 

Lage plakater for seminarer, gjesteforelesninger som skal være tilbud til flere enn våre studenter. Legge ut info på ”Innsida”. Sende til kommunikasjonsrådgiver for AB-fakultetets nyhetsbrev. Sende invitasjon til studentlister og til Carina Leimbrock for videresending til fakultetsansatte.

4.3.            Innlevering

Man sparer mye tid med å lage en innleveringsside på forhånd på Wiki eller it’s:learning. Alternativt kan man ta imot innleveringer fra studentoppgaver på mail, samle disse, gjøre tilgjengelig til sensor og faglærer.

4.4.            Lærermøter

Reservere møterommet i 7.etg til ukentlige møter med lærere for kursene, såkalt ”Teachers’ meeting”, greit å reservere en fast tid i uken gjennom hele semesteret. Kalender på veggen for å reservere.

Be alle om å gi beskjed om tema som ønskes diskutert, sette opp dagsorden for møte, sende invitasjon/påminnelse.

For andre møter med ubestemt dag er Doodle er praktisk for å finne tidspunkt som passer.

Guidelines: When you’re responsible for a cou r se, nov 2011

4.5.            Informasjon

Sende ut nyhetsbrev, (f.eks en gang i uken) til alle lærere som er involverte i undervisning i semesteret, gjerne tilknyttet Teachers’ Meeting (innkalling og referat). Om utvikling i prosjekter, viktige hendelser i kursene, og møtetema/tidspunkt.

 

Holde oversikt over hendelser innenfor de ulike kurs og prosjekter, se til at de ikke kolliderer.

 

Svare på/eller videreformidle spørsmål fra studenter som tar kursene som inngår i MSc in Sustainable Architecture, f.eks om: gruppearbeid, eksamen, innleveringer, programvare etc.

Spørsmål man får ofte kan man legge på wiki: ( https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainablearchit e cture/FAQ ) eller legge til et lignende dokument på it’s:learning, som studentene bruker daglig.

 

Svare på/eller videreformidle generelle spørsmål om NTNU fra Masterstudenter som er nye for systemet på NTNU. Man finner oftest noen fra riktig avdeling på NTNU’s nettsider man kan ringe og spørre.

 

Holde seg informert om ulike prosjekter, interne og eksterne, hvem som er involvert. Være på utkikk etter koblinger av prosjekter/arrangementer/kompetanse.

 

Videresende informasjon om seminarer/studentarrangementer og andre relevante aktiviteter til aktuelle studenter. Legge i kalender/ aktivitetsplan/ it’s:learning som distribueres til studentene.

 

Lage brosjyremateriell for MSc in Sustainable Architecture.

 

Lage postere for presentasjon av MSc in Sustainable Architecture på konferanser.

4.6.            Gjester/foredragsholdere

Bestille hotell til foredragsholder/sensorer utenbys fra

Hotell bestilles direkte av oss, foredragsholder trenger ikke legge ut noe her. Vi bestiller fra NTNU’s bestillingssystem, da får vi NTNU pris. NTNU’s avtale med hotell her: http://www.ntnu.no/adm/okonomi/rammeavtaler/oversi k t_rammeavtaler/hotell

(F.eks nær Dokkhuset: Rica Nidelven, Scandic Hotell og nyåpnede Rica Bakklandet).

Ring hotellet og reserver rom, deretter skal bestilling legges inn av Astrid Waage, hun trenger navn på hotell, pris, navn på gjest, prosjektnummer. Sende info om reservert hotell til foredragsholder.

Kjøpe inn gave foredragsholdere

Vår egen bok tilknyttet prosjektet på Linesøya er en fin gave. Annemie har mange eksemplarer på kontoret. Det kan også være fint gi bort master brosjyren for 2012.

For andre ideer: Norske Turistveger, Made in Norway, Arkitekturguide for Trondheim, Birgit Colds skissebok, Fakultetes årbok (sistnevnte er gratis, fåes i fakultetadministrasjonen 3.etg). Få rekvisisjon av Astrid Waage.

4.7.            Filmopptak

Når vi har viktige forelesninger eller eksterne foredragsholdere på besøk, har studentene etterspurt videoopptak av forelesningene. Dette utføres av multimediesenteret ved NTNU. De er imidlertid fullbooket lang tid i forveien, så dette må planlegges. Fristen for å søke i høstsemesteret er 1. august. Lenke til bestillingsskjema: http://www.ntnu.no/mms/foresporsel .

Dersom vi vil legge ut filmede foredrag åpent for alle, må foredragsholderene skrive under på en publiseringskontrakt. Multimediasenteret har denne. Kontakt foredragsholderene før møtet for å høre om de har noe imot å bli filmet, om de har det avbestiller vi filmingen.

4.8.            Publisere studentarbeid

Noe av arbeidet som studentene har levert er lagt ut på www.barekraftigarkitektur.no , under Studentarbeid. (Bør lage secured pdf version som ikke kan endres eller kopieres fra). Dette kan med hensikt følges opp da det kan være fint å henvise til denne siden når vi ønsker å spre informasjon om hva studentene driver med på Master i Bærekraftig Arkitektur. Se under wiki for opplasting av pdf- og wordfiler.

 

4.9.            Eksamen

Lenke karakterbeskrivelse: Engelsk / Norsk

Fravær på eksamen. Om du har gyldig grunn (legeerklæring eller annet) eller stryker på eksamen kan du få ny eksamen i påfølgende kontinuasjonsperiode. (På Arkitektur arrangeres konte i neste eksamensperiode, motsatt semester. På Ingeniør arrangeres konte i august/ januar. Våren 2012 gjorde vi som ingeniørene). Om studenten har bestått, men ønsker å forbedre resultatet på eksamen vil kandidaten bli tilbudt en ny eksamen når den like vel blir arrangert neste gang. 

4.10.       Kurs Evaluering

Hvert emne skal ha en referansegruppe bestående av minst to studenter. Faglærer har ansvar for å opprette gruppen. Gruppen skal være et kontaktledd mellom studentene og læreren, og skal i løpet av semesteret samle konstruktive tilbakemeldinger fra studentene og bringe det videre til faglærer. Ved endt semester skal det lages en rapport som skal sendes til faglærer og studenttinget. Rapporten skal være tilgjengelig for senere referansegrupper i faget. En referansegruppe-stud.ass er tilgjengelig til å hjelpe. Evaluering p å wiki : instrukser og tidligere fag.

4.11.       Masteroppgaven/-semesteret

From autumn 2012 we should start using DIVA. DIVA is a system to register master students, sensors, and master theses. In DIVA the students can upload and deliver their theses and it will automatically be publicized and transferred to the NTNU library system. For information: http://www.ntnu.edu / ub/diva/submitting-your-masters . Contact person: Nina Andersen, (735)95171.

 

I DIVA kan studentene selv bekrefte elektronisk publisering av oppgaven, men om ikke DIVA blir brukt må dette gjøres manuelt. Avtalen ligger her: http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=0e91312f-8350-42da-9e1d-b36c49e67d19&groupId=57246    

 

Fakulteter prøver å stramme inn praksisen for utsettelse av innleveringsfristen: There is no other reason for postponement of the delivery than sick leave (or other work for NTNU).

Informasjon om praktisk gjennomføring, levering og fremføring av masteroppgaven, til studenter .

Sensurering av masteroppgaven.

Vi brukte tre sensorer, som fikk ansvar for fire oppgaver hver. Sensorene må være oppnevnt av fakultetet i forkant. For oppnevning trengs CV og personnummer. Sensorer kan hasteoppnevnes ved behov, men dette er ikke så populært.

Lønn: I 2012 regnet vi med 4 timers forberedelse, timer for overhøring og møter, 4 timer til etterarbeid.

 

Det er utarbeidet retningslinjer for sensurering for studenter, veiledere og sensorer.

Lenke: Retningslinjer for veiledere og sensorer.

Lenke: studenter

Master brosjyre:

I master brosjyren presenteres hver enkelt student, med et sammendrag av master oppgavene. Kan gis til studenter, veiledere, tilhørere og eksterne. En ide er å lage et lite sammendrag av fag og studentarbeid de tre tidligere semestrene i samme brosjyre. For enkelt å kunne lage dette senere år bør studentenes arbeid foreligge i høyoppløste filer, slik at kvaliteten når vi klipper og limer for bruk i brosjyren blir god. Kursansvarlig tar ansvar for hvert sitt semester. Det bør lages en mal slik at de ulike semestrene/masteroppgavene får samme layout. I 2012 ble NTNU-trykk det billigste alternativet: 20 kr pr stk(A5, 18 sider). De laget også en bladbar web-versjon. Pris 450,- http://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/Master%20of%20sus/#/1/ . Den er fin å legge ved i mailer, som reklame/informasjon om hva vi gjør. 

Avslutningsarrangement for masterstudenter.

MSc i Bærekraftig arkitektur ønsker å delta i fakultetets avslutningsarrangement for 2-årige masterprogram. I 2012 hadde vi egen avslutningslunsj grunnet dårlig kommunikasjon mellom fakultetet og mastergraden. Dette bør kommuniseres og planlegges i god tid.

5. WIKI

Vi har et ”space” på NTNUs wikisystem som heter Sustainable Architecture. Forsiden er denne: https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainablearchitecture/Home

Wiki-siden ble brukt til å legge ut forelesninger, pensum, veiledningslister, linker, annen litteratur etc. til studentene. Nå brukes it’s:learning. Siden vi har stor lagringsplass på wiki er det greit å lagre studentarbeid her, som videre kan lenkes til fra bloggen www.barekraftigarkitektur.no . Samt gi tilgang til eksterne som f.eks. sensorer.

 

Strukturen for wiki-siden er at det under forsiden ligger flere undersider (child pages). Hver underside kan også ha sine undersider osv.

 

”Bruksanvisning”:

https://www.ntnu.no/wiki/display/wikiveiledning/

 

Hjelp og brukerstøtte:

Send mail med det du lurer på eller ikke får til med wiki til: orakel@ntnu.no (Orakeltjenesten), de svarer raskt og er veldig hjelpsomme.

 

Send for øvrig mail til Orakel at du trenger status som administrator for Sustainablearchitecture-spacet, eller så kan kanskje noen andre administratorer legge deg til (Annemie eller Matthias f.eks).

 

Ellers mange gode ideer for wikibruk på ”Ark6wiki” og ”MasterArchitecture ”sitt space (Steffen Wellinger er administrator)

5.1. Administrere tilganger

Man kan velge hvem som skal ha til gang til å lese, se og endre hver enkelt side. Dette er viktig!

Man kan gjøre dette for en og en bruker, men man kan man også gi tilgang til grupper, noe som går mye raskere.

Det finnes to ”brukergrupper” for vårt space: sustainablearchitecture-administrators og sustainablearchitecture-users.

I førstnevnte gruppe legges lærere og veiledere, i sistnevnte studenter.

( Merk at side-rettigheter har annen innvirkning på space administratorer enn andre: brukere: https://www.ntnu.no/wi k i/display/wikiveiledning/Info+til+Confluence+space+administratorer )

 

Man legger til nye brukere i denne gruppen via menyen administrere brukere/grupper.

Man må først vite ntnu-brukernavn på den man legger til, dette kan man finne ved å søke på personer i wiki-systemet. (Edit this page – restrictions/edit – person – user search,  cancel etterpå..)

 

Skal man legge til en person som ikke har ntnu-brukernavn (f.eks en sensor) sender man en epost med personens epostadresse til Orakel og ber dem om å opprette en bruker. orakel@ntnu.no  

 

Sider som det er meningen at alle kan se, legger man bare restriksjoner på editing. (f.eks side som er lagringsplass for dokumenter det lenkes til fra bloggen). Ha aldri en side som alle kan endre. (Om man ikke legger dette inn manuelt blir dette tilfelle).

Sider som inneholder dokumenter som vi ikke kan legge åpent på nett men likevel vil distribuere til studentene (som f.eks ennå ikke publiserte rapporter, eller dokumenter vi ikke har opphavsrett til) settes det ”viewing restriction” til kun studentgruppen og lærergruppen.

Greit å sette ”editing restriction” til lærergruppen på disse sidene, slik at ikke også studentene kan endre.

Man kan også opprette sider som bare enkelte personer kan se (f.eks sider med dokumenter til sensor).

 

Husk å legge til nye studenter for semesteret i ”sustainablearchitecture-users” gruppen!

5.2. Legge til filer på wiki

Dette finnes i wikiveiledningen, men her kommer det i kortform i tekst, på engelsk.

 

Greit å sende med som forklaring til studenter/lærere når man ber dem om å laste opp dokumenter eller skrive noe på wiki:

 

*How to upload a document:

-First log-in

-go to the page you want to upload your file to

-choose edit -> edit this page

-click on the "chain icon" in the menu bar

-choose attachments in the left menu

-click attach file/Velg fil ->(find your file) -> Open

-write what you want the link text should be in the "Link text"   field

-click insert and the windows disappears

-click save

 

 

*How edit a page on Wiki:

-First log-in

-go to the page you want to edit

-choose edit -> edit this page

-edit the text you want to edit

-click save

 

 

*How to add a page in Wiki

-First log-in

-go to the page you want your new page to be a “child page” of

-choose edit-> new ->page

-choose a name for your page, and write your text/add documents

-set restrictions for viewing and editing under “restrictions – edit”

(eg. Choose “group”-> search for sustainable, tick the box for the two groups sustainablearchitecture-users and sustainablearchitecture-administrators)

5.3.            Struktur

Wiki ble ikke brukt aktivt i undervisningen skoleåret 2011/2012. Strukturen som beskrives under er ikke aktivt brukt. Siden den fortsatt ligger der lar vi forklaringen stå i denne veiledningen om den skulle komme til nytte:

 

Beskrivelse og bruk av sidene på Wiki:

 

Det går fint an å slette og legge til nye child pages på wiki, dette er bare en veiledning til og eksempel på strukturen jeg har satt opp og brukt.

 

Forside (Home):

https://www.ntnu.no/wiki/display/sustainable a rchitecture/Home

Her ligger det viktig informasjon, samt en macro av vår google calendar.

Gmailkonto for kalenderen som nå vises på wiki og barekraftigakritektur.com:

Brukernavn er mastersustainable@gmail.com og passord er sustainablearchitecture. Bare Annemie Wyckmanns og Steffen Wellinger har mulighet til å redigere kalenderen. Men ny google kalender kan opprettes. Framgangsmåte er beskrevet.

 

Child pages herunder:

 

Schedule:

Lectures:

Legger ut forelesninger som er holdt, oftest i pdf-format. Se ”ARCHIVE – lectures”

Sender ofte link til studentene når forelesningen er lagt ut.

 

Assignments:

Legger ut oppgavetekster samt andre filer og relevante dokumenter som studentene trenger i forbindelse med oppgaven. Se ”ARCHIVE – lectures”

 

Litterature recommendations & resources

Sted for å legge ut dokumenter til studentene som vi mener kan være til nytte for dem men som ikke er pensum.

 

Guidance

Legger ut veiledningslister her. Hadde først et system med lister på tegnesalen, men online lister viser seg mer praktisk spesielt for veiledere som kan se på nett når studentene har skrevet seg på.

Sender rundt fellesmail til alle veiledere først hvilket tidspunkt de er ledige veiledningsdagen og lager så listen. Sender link til studentene så kan de skrive seg inn når de ønsker, med kopi til veiledere.

 

Har laget hver enkelt dag som ”child page” til ”Guidance”

 

(Husk å sette innstillingene for siden slik at studentene også kan endre siden, slik at de får skrevet seg på.)

 

Hand-in

Side for å legge child pages for innlevering. Om man ikke ønsker at studentene skal kunne se hverandres innleveringer, må man ta innleveringen på mail (eller it’s learning), ellers må man lage en enkelt side for hver student; mye jobb.

Prosjektinnlevering av plansjer og store filer har vært praktisk å gjøre på wiki.

 

Student space

Liste over alle studenter som tar kursene det aktuelle semester.

Har lagt noen child pages under denne siden der studentene kan ha sider for sitt eget gruppearbeid, dele filer etc. Ikke så mye brukt men vi har ikke annonsert det så kraftig for dem heller. Noe å utvikle?

Gruppearbeid er rimelig lettvint på it’s:learning også, kan hende det er mer populært siden NTNU-studenter er bedre vant med det systemet.

 

Exams

Infoside om pensum til skriftlig eksamen.

 

Links

Samling av nyttige linker til studentene.

 

FAQ

Her kan man legge ut spørsmål og svar om man får spørsmål flere ganger. En side man kan henvise til; tid spart!

Innstillingene på denne siden er at den kan leses alle.

 

KLIMAX lectures

Her legges alle presentasjonene fra frokostmøtene. Lenkes til fra www.barekraftigarkitektur.no

 

Oppgaveforslag prosjekt el. Masteroppgave

Vi får ofte henvendelser om forslag til oppgaver. De som vi ikke skal bruke selv i undervisningen men er aktuelle å distribuere til studenter kan legges ut her, med oppsummert info og kontaktperson.

Kan gjerne annonseres til 4.klassinger ved tid for masteroppgaveuttak at denne oppgavebanken finnes.

 

External courses and seminars

Det kommer også inn mange tilbud til seminarer og kurs for studenter fra våre samarbeidspartnere. Tilsendte informasjonsdokumenter kan legges ut her, samt gjøre studentene oppmerksom på tilbudet og påmeldingsfrist ved å sende dem link når ny invitasjon er lagt ut.

 

For reviewers

Side for å dele besvarelser med sensor.  Husk visnings-innstillinger for denne side og undersider (restricted view: f.eks kun sustainablearchitecture-administrators samt ekstern sensor)

 

ARCHIVE - Student projects

En side som også kan leses av alle. For at studentene som bruker wiki kan se på hva tidligere studenter har jobbet med. Er også linket til fra bloggen www.barekraftigarkitektur.no under ”studentprosjekter” for å vise fram det vi gjør på kursene.

 

ARCHIVE – lectures

ARCHIVE – assignment

Arkiv for tidligere semesters forelesninger og oppgaver. Disse sidene er tilgangsbegrenset til kun studentgruppen + lærergruppen fordi enkelte dokumenter her er kun ”til bruk i undervisning” og kan ikke legges åpent på nettet.

5.3. Utseende wiki/ bilde i header

 

Utseende på wikisidene kommer an på hvilket ”Theme” siden ligger under. Dette kan sees på under ”space administration - themes”. (OBS: litt vanskelig å finne tilbake om man tester Choose New Theme..)

 

Det vi bruker nå ligger under Adaptavist Theme Builder, der har Orakel laget et eget Theme til oss, som heter ssustainablearchitecture.

Hvis man bruker noen andre sitt Theme, og de endrer denne, endrer din side også seg..

 

For å bygge sitt eget Theme må man ha rettighet til å bruke Adaptavist Theme Builder. Denne tilgangen er så vidt jeg har skjønt er vanskelig å få, det stort sett kun Orakel som har det, (samt noen få andre, bl.a. Steffen Wellinger) men skader ikke å prøve..

 

Bildet i header har jeg også fått Orakeltjentesten til å legge inn for meg, siden jeg ikke har rettigheter til å endre i Theme Builder.

Man kan bytte bildet selv nå, oppskrift på dette fra Orakel:

 

”Dersom du ønsker å endre bildet kan du bruke følgende framgangsmåte:

 

1) Stå på forsiden til wikien : https://www.ntnu.no/wiki/disp l ay/sustainablearchitecture/Home

2) Velg Edit->Attachments  (skal være 3 vedlegg der)

3) Bildet "picture 036.jpg" er lenket opp til toppen. Dersom du vil legge til ny versjon legger du med ei fil med akkurat dette filnavnet, da vil den nyere versjonen av fila automatisk bli tatt i bruk.

 

Du har også muligheter for å laste ned den gjeldende fila fra dette skjermbildet.

 

Bildestørrelse må være den samme (964px x 150px), dette skyldes at midtspalten er satt opp med fast bredde, samt at header har fast høyde. Dette er selvfølgelig mulig å endre på, men da må man inn i ThemeBuilder.”

6. Blogg: www.barekraftigarkitektur.no

Brukes til å legge ut informasjon om ting som skjer, nyheter om våre prosjekter og undervisning på bærekraftig arkitektur samt info om KLIMAX frokostmøter. Fra 2012 er Lillian Strand ansvarlig for KLIMAX.

 

Bloggadressen er http://barekraftigarkitektur.blogspot.com/ men både www.barekraftigarkitektur.no og www.sustainablearchitecture.no peker dit. Disse to nettaddressene har vi kjøpt selv.

 

Bloggen er opprettet på www.blogger.com . For å bruke kunne skrive innlegg må man bli invitert av en av administratorene, Annemie Wyckmans eller Steffen Wellinger (via innstillinger – tillatelser), de kan så gi deg administratorrettigheter.

 

Oppsettet er ganske enkelt, forside med blogginnlegg nedover, en rekke med ”gadgetbokser” på høyre side med blant annet linker og kalender.

Anne Solbraa har lagt til en ”menylinje” øverst, som er en gadgetboks som heter ”Sider”, den viser koblinger til fem sider, en for hvert semester med frokostmøter og et med studentprosjekter. Man kan ha maks 10 sider på bloggen.

 

Man kan endre utseende på bloggen under ”Utforming”. Utseendet bloggen har nå er basert på malen ”Fantastisk AS”, bakgrunnsbildet av treplanker ar av ”andywt” under ”Tekstur”.

 

Man kan legge til flere bokser med funksjoner eller endre dem som allerede er lagt til i Utforming – Sideelementer ved å klikke ”legg til gadget”.

 

Googlekalenderen som er linket til fra bloggen nå heter barekraftig og det er Annemie   Wyckmans, Steffen Wellinger som kan foreta endringer og administrere deling på denne, men man kan også bare lage seg en ny kalender og linke til denne istedet. For å legge inn en googlekalender går man til sin kalenderside og under ”kalenderopplysninger – legg inn denne kalenderen” finner man koden man kan kopiere inn. Farge og størrelse på kalenderen kan endres her.

 

Nye innlegg er ganske greit å legge inn; under ”Innlegg – Nytt innlegg” og skriv i vei (flere valg på formatering under taben ”Skriv”). Man kan også lage nye sider her under ”Rediger sider”.

Man kan legge til bilder og videoer i innleggene, men tillatte formater man kan laste opp er noe begrenset. Bildeformatene som godtas er jpg, gif, bmp og png, maksimalt 8 MB.

Av videoformat godtas AVI, MPEG, QuickTime, Real og Windows Media på maksimalt 100 MB.

Man kan altså ikke laste opp f.eks pdf eller word-dokumenter som man jo ofte ønsker, men det er en måte å linke til disse filene:

Legg ut filen på wiki/dropbox i stedet, og kopier nettadressen man får når man åpner filen for å se den fra wiki, og legg denne inn som en ”kobling” i teksten på blogginnlegg eller side. Da får man også åpnet filen direkte ved klikk, uten at man må se noe til wiki annet enn i adressefeltet.

Se eksempel under frokostmøtesidene eller studentprosjekter.

 

Vi har ikke lastet opp noen videoer men de som ligger der nå er koblinger til de som er lagt ut på youtube (åpner video på youtube, del ->innbygg -> kopierer koden man da får)

7. IDES-EDU

Et europeisk prosjekt støttet av Intelligent Energy Europe.

Nettside opprettet på fakultet for AB: http://www.ntnu.no/ a b/ides- e du .

Oppdatert info legges ut på nettsiden av fakultetsadministrasjonen ved Åslaug Mostad

En word fil med tekst og forslag til layout ble sendt til Åslaug Mostad juni 2012. Åslaug legger dette ut etter ferien. 

8. Annet

Blogg www.broset.com ( http://brozed.wordpress.com/ )

Judith Thomsen i Sintef Byggforsk oppdaterer denne.

Brukernavn er brozed2009 og passordet er brukernavnet baklengs 9002dzedorb