Child pages
  • Viktig informasjon for faglærere
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PNG File OppsettEpost_IME-IDI_Studieveileder.png 777 kB Rune Sætre 21.01.2019 12:01 CET
  • No labels
Hvordan legge inn studier@idi.ntnu.no i Outlook  
PDF File Standardisert-sensurskjema.pdf 29 kB Rune Sætre 15.10.2014 12:38 CEST
  • No labels
 
Microsoft Excel Spreadsheet Kont-14.xlsx 25 kB Rune Sætre 10.07.2014 13:13 CEST
  • No labels
 
Download All