Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) Forgjengeren het ARPANET og var utviklet for det amerikanske forsvaret.

b) Paritet er en måte å detektere feil på ved at man bruker siste bit'en i hver byte som en "paritetsbit". Denne settes til 1 eller 0 slik at hver byte inneholder et partall antall 1'ere. Etter å ha blitt sendt kan man sjekke hver byte for pariteten til antall 1'ere. Dersom det er et odde antall vet man at det har forekommet en feil. Paritetstesten klarer ikke å finne en feil dersom det forekommer to feil i én byte, og dette er noe av svakheten til denne feildeteksjonsmetoden.

c) Circuit switching er metoden der man bruker én fast sti for å sende en fil. Dette gjør det lettere å få satt sammen filen ved destinasjonen. Problemet med det er at det kun kan bruke én sti og dermed ofte ikke være like raskt som packet switching. I packet switching deler man opp filen i mindre deler og sender dem i opptil flere stier. Dette gjør at hver enkelt pakke finner den veien som er raskest og man belaster ikke én linje i like stor grad.

d) De fem lagene er applikasjonslaget, transportlaget, nettverkslaget, linklaget og det fysiske laget.

e) En ruter er en maskin som videresender nettverkspakker til riktig mottakernettverk. De mest kjente ruterne er hjemmerutere som stort sett brukes for å koble hjemmedatamaskiner sammen og videre til Internettet.

  • No labels