Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) 1 byte = 8 bit. 4*8 bit = 32 bit. Hver bit kan ta verdiene 1 eller 0, vi kan derfor representere:

2 32 =4,294,967,296  


forskjellige heltall med 4 bytes. 

b) DAC = Digital to Analog Converter. Et eksempel på hvor slike enheter brukes er ved avspilling av digital lyd. For å spille av en lydfil fra høyttalere må det digitale signalet (bestående av 0/1-ere) konverteres til analoge signaler. Dette gjøres av en DAC. 

c)  

18 i totalsystemet: 10010

18 i 16-tallssystemet: 12

Løsningsmetode:

2^52^42^32^22^12^0
32168421
 18  2 
010010

Lag en liste med toerpotenser til du får en potens som er større enn tallet du konverterer. Trekk fra det største tallet som ikke er større enn det du har. 18-16 = 2. Til slutt: 2-2 = 0. Representer alle tallene du trakk fra med 1, og resten 0. For 18 blir dette 10010. 18 i titallsystemet det samme som "12" i 16-tallssystemet (HEX). 

d) Leser av ASCII-tabell (foil, bok side 75): 010011110100110001000101. Ikke nødvendig å pugge, bare forstå oppbygningen og hvordan den brukes.  

e) En piksel er et bildepunkt i en skjerm, flere piksler blir brukt til å vise bilder på skjermer. Dette gjør det lettere for mennesker å interakte med datamaskiner.

f) Analog lyd er kontinuerlig mens digital er kvantifisert. Digital lyd har en samplingrate, bitdybde og frekvensbredde. Bredden avgjør hvor lyse lyder som dataen kan representere. Samplingraten er hvor mange ganger, i løpet av ett sekund, lyden skal taes opp. Bitdybden angir hvor mange deler man kan splitte frekvensdybden inn i. 

g) "Data om andre data". Bilde: hvor og når tok du bildet. Hvilke lysinstillinger ble benyttet, blits eller ikke osv. Lyd: sangnavn, artist, album (og album bilde), utgivelses år, plateselskap o.l. Det er ekstrainformasjon som den oprinnelige dataen egentlig kan være uten, men som fortsatt er nyttig for oss. 

  • No labels