Child pages
  • Oppgave 1.2.2: Bruk av Matlab til å regne ut flere uttrykk
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

For å få en intuitiv forståelse av hva en temperatur oppgitt i Fahrenheit betyr, har du laget følgende oversikt over hva temperaturer i Celsius betyr.

Bruk Matlab til å hjelpe deg lage en tilsvarende oversikt i Fahrenheit. Formelen er:

\( f(c) = \frac{9}{5}c + 32 \)

Videoforklaring (5:53)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

fahrenheit.m
9/5*-20+32
9/5*0+32
9/5*18+32
9/5*37+32
9/5*100+32

  • No labels