Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fahrenheit er et alternativ til Celsius som mål på temperatur. Man kan konvertere fra Celsius til Fahrenheit vha følgende formel:

\( f(c) = \frac{9}{5}c + 32 \)

Hvor mange grader Fahrenheit tilsvarer 20 grader Celsius? Bruk Matlab til å regne ut svaret.

Videoforklaring (4:41)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

Svaret er 68. Matlab-uttrykket som regner det ut er:

9/5 * 20 + 32
  • No labels