Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvilken verdi får x og y etter at vi kjører følgende script?

oppgave_1.m
x = 2;
y = x;
x = x + 3;

Videoforklaring (4:51)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

x = 5

y = 2

  • No labels