Child pages
 • Håvard Holmboe Lian - Friend evaluation with game elements
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møter

2016.08.15:

Koble oppgaven opp mot IT2810. Fokus på code-reviewing, bruk av git. Se på sammenhenger mellom innsats og uttelling. Se hvem som kan hva, hvem som gjør hva...

2016.08.24:

 • Møte med de to fra datatek. De fokuserer på wiki/forum/blog/mailingliste delen.
 • Til neste gang: Finne ut av hva som er tilgjengelig av data

2016.09.30:

 • Evaluation criteria possibilities:
  - Code contribution (git blame / git author. See paper for latter)
  - Code style
  - Pull Request / Branching / Discussion (BitBucket/GitHub APIs)
  - Even distribution of commits over contributers and time
  - Compare other evaluation against the above?

 • Ting som burde identifiseres:
  • Personer som ikke bidrar
  • Personer som bidrar _mye_
  • Par programmering

 • Undesøkelse i november.


2016.10.13:

 • Sende mail til NSD om kobling av eksamensresultat mot egne data
 • Forskningsspørsmål
  • Noen sammenheng mellom egne data og sluttkarakter?
 • Begynne å skrive.

2016.10.20:

 • Aggreger data og visualisere
 • Sende søknad om bruk av karakterdata.
 • Score board - gamification
 • Undersøkelse:
  • Gruppedynamikk
  • Bidro du mer eller mindre.
  • Bare gruppenummer.
  • Ting som har vært problematisk.
 • Forskningsspørsmål
  • Utifra målinger på git log er det noe samsvar mellom studenters egen oppfatning av prestasjon og gruppe prestasjon.
  • Hvile føringer/aktiviteter kan man hente ut for å motivere studenter til å jobbe bedre.
 • I høst:
  • Finne parametere
  • Spørreundersøkelse

===================

In order to make the exercise part of the (big) courses at NTNU more exciting, and to make sure all the students get all the help they need, a system where students can solve tasks, gain points and level up should be built and evaluated. The system will let higher level students evaluate other students' tasks as well as evaluating other students' evaluations. Students will gain points, achievements and access to higher level functionality by working with the system.

 

This system will be tested in courses at NTNU and possibly at HiNT.

 

Research questions:

- How does a friend evaluation system impact the learning experience?
- In what way does such a system impact the course staff?

 

 • No labels