Child pages
 • Feilsøking - noen tips
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Generelle tips

Det oppstår feil. For å vite i hvilken ende man skal starte kan disse tipsene kanskje hjelpe:

Start enkelt

 • Det er vanskelig å feilsøke i komplekse oppkoblinger og kompleks kode
 • Bygg videre på den enkle begynnelsen for å få mer kompleks oppførsel
 • Dette gjelder både kode og fysisk oppkobling

Feil i oppkobling/ feil i kode

 • Den mest sannsynlige feilkilden er at noe er koblet feil eller at koden ikke passer oppkoblingen
 • Dette skjer alle, uansett hvor erfaren man er
 • Gå over alle tilkoblinger og forsikre deg om at de er riktige før du fortsetter
 • Les over koden og se om det er noen tydelige feil. Let opp dokumentasjonen og les denne om du er usikker på funksjonalitet
  • Merk: Det kan være forskjell i navngivningsstandardtransistorer som brukes i en del kode. Forhåpentligvis er all koden vi legger ut enig med seg selv om slike standarder. Det er ikke alltid sånn med kode funnet på nett. Ett sted vi kjenner til slike problemer er med kretser som har eksterne datakilder som kommuniserer via UART (som for eksempel Bluetooth). Disse har RX (receive = motta) og TX (transmit = send). I vår kode refererer vi til navnet til pinnen på den andre enheten, annen kode navngir ting motsatt (koden skal sende data (tx) som skal mottas på ekstern kilde (rx-pinne) og motsatt).

Feil i sensorer, Arduinoer og generelt utstyr

Det oppstår feil i alt type utstyr. Men det er stor forskjell på hvor sannsynlig det er! En generell pekepinn er å se på hvor kompleks tingen er; jo mer kompleks, jo mer kan gå galt, jo mer sannsynlig er feil.

En liten liste som kan gi en pekepinn hvor sannsynlig det er med feil, fra mest til minst sannsynlig:

 1. Komplekse sensorer/aktuatorer: Enkelte sensorer og aktuatorer kommer med en del feil. Vi vet for eksempel det har vært en del problemer med ultralydsensorene. Som nevnt over: jo mer kompleks, jo mer sannsynlig er feil. Hvis feil oppdages: Bytt
 2. Arduino: Arduinoen består av mange forskjellige komponenter, og kan derfor få mange forskjellige feil. Med unntak av driverproblemer i år, så vi i fjor enkelte Arduinoer hvor USB kretsen ikke virka (kunne ikke programmeres) og selve mikrokontrolleren defekt (kjørte ikke riktig program/ leverte ikke spenning på utporter/ kunne ikke lese innverdier)
 3. Enkle sensorer/aktuatorer: Fysisk slitasje og overspenninger kan skade selv de enkleste komponentene som knapper og LED. Ved misstanke: Bytt og prøv på nytt
 4. Motstander: Selv motstander kan brenne opp og få brudd. Enkleste måte å sjeke på: Bytt
 5. Breadboard/ledninger: Enkle fysiske komponenter, kan få brudd ved slitasje, men lite sannsynlig. Ved mistanke: Bytt

Hvis du tror en enhet er defekt, test den med den enkleste testen, både oppkobling og kode, som er mulig for å se om den virker.

Oppsummering

Feilsøking går raskest om du starter med det mest sannsynlige. Generell framgangsmåte:

 1. Sjekk oppkobling og kode
 2. Let etter feil i enheter, fra de som er mest sannsynlig til de som er minst sannsynlig
  • Om det går raskere å sjekke mindre sannsynlige elementer enn de mer sannsynlige, lønner det seg å hoppe i lista
 3. Bytt ut defekte enhet, og start på nytt

Zumo spesifikk feilsøking

Vi kjenner til to problemer som ofte oppstår med Zumo roboten:

 1. Zumoen reagerer ikke på underlagsutseende (følger ikke linjer, ser ikke kanten på zumoringen)
  • Feilsymptomer: Ingen reaksjon på svart tape på bakken/ kant på zumoring eller lignende
  • Årsak: Feil i sensorarray (utskiftbar del under Zumo). Sensorarrayet har en svakhet som gjør at enkelte ganger brenner en transistor opp (får brudd). Dette fører til at alle IR LEDene slutter å lyse, som igjen fører til ingen endringer i avleste sensorverdier
  • Feilretting: Lever Zumo til stud.ass. for bytting. I stud.ass. skapene skal det ligge ekstra Zumo roboter. Så lenge Zumo robotene merkes, kan und.ass. samle dem inn og reparere sensorarrayet
 2. Zumoen fungerer kun når den er tilkoblet USB
  • Feilsymptomer: Zumoen virker normalt når den er tilkoblet datamaskin. Når USB kobles fra, lyser noen LED på den påslåtte Zumoen, men ingenting skjer
  • Årsak: Arduinoen er defekt. Arduinoen fungerer som normalt så lenge den er tilkoblet strøm fra USB, men den starter aldri om den får strøm fra annen kilde
  • Feilretting: Lever Arduino til stud.ass. for bytting. I stud.ass. skapene skal det ligge noen ekstra Arduinoer med pålimt breadboards i tilfelle akkurat denne feilen. Merkes defekte Arduinoer, kan und.ass. samle dem inn og eventuelt fylle på med nye Arduinoer

 

 • No labels