Child pages
 • Booking av leiested
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Tilbake til tjenestekatalogen

Tjenesten er en open-source PHP kalenderløsning i et webgrensesnitt som synliggjør og gir oversikt over bruk av tid og ressurser på leiesteder og laboratorieutstyr ved NTNU.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Dette er en webbasert kalenderløsning som gir mulighet for spesialtilpasning av felter tilknyttet reservasjon av utstyr og rom.

Tjenesten er sentralfinansiert.

Systemet forenkler prosessen med administrasjon og gir mulighet for bedre utnyttelse av kapasitet ved leiestedene, samt belastning på korrekt prosjekt. Spesifikt er fordelene som følger:

 • Effektiviserer tidsbruken for brukere, i forbindelse med å reservere tid ved et leiested, ved hjelp av et elektronisk system for booking av leiested.
 • Effektiviserer time (eller andre enheter) registreringsprosessen som skal belastes prosjektene som benytter leiestedet.
 • Forenkler prosessen med fakturering og generering av fakturagrunnlag på basis av timebruk.

Ytterligere beskrivelse av funksjonaliteten i tjenesten finnes i brukerveiledningen på Innsida.

For administrasjon av tjenesten er det i tjenesten et Administrasjonsgrensenitt. I dette grensesnittet kan kunden gjøre følgende:

 • gi tilgang til brukere
 • sette rettigheter til brukere
 • opprette kalendere
 • opprette utstyr/ressurser og ressurstyper
 • godkjenne reservasjoner
 • opprette brukergrupper
 • sette kvoter
 • hente ut rapporter

Tjenesten er tilgjengelig for ansatte ved NTNU, men man kan også legge til eksterne brukere.

Krav

Administrator er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU

Hvordan komme i gang?

En bestilling av et nytt leiested sendes til Orakel-tjenesten (orakel@ntnu.no). En slik bestilling skal inneholde et navn til leiestedet (som oftest brukes forkortelsen til fakultet eller institutt), samt hvem som skal være administrator. Når bestillingen er godkjent vil
leiestedet bli opprettet.

Link til brukerdokumentasjon

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

 • No labels