Child pages
  • Møteref 19. januar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.2.1 er rar, få til en 3.2.2 eller fjerne. Ikke et 1 punkt alene.

Tittelen skal leses av folk som ikke aner hva jeg holder på med. MOST PROBABLY READINGS eller no. Siden Japanese Names blir nevnt trenger man ikke få med Japanese Wikipedia. AS DATA er unødvendig.

Abstract burde ha med et kort avsnitt om konklusjon. Reading har erstatning med pronounciation. De som ser abstract må ha forståelse. WRITTEN IN CHINESE CHARACTERS?

NATIONALS ALIKE blir reagert på. Ikke feil, men kan skrives på en annen måte. Natives og foreigners eller liknende. Can be read in various ways er bra måte å få frem lesninger på. Få med resultat/konklusjon. Siste setning på andre avsnitt kan kuttes? Mye repetisjon, "content-created encyclopedia" er helt loka. Erstatt med Wikipedia.

Database med stor D må kuttes. 

 

IKKE referanse med bare numre. MATBIB. Få med navn og årstall. Slipper da det som skjer i kapittel 2 at tittelen og slik kommer med. Heller kun de automatiske. Årstall og navn som kommer automatisk.

 

Referanser:

3) Mangler mye informasjon. Kun NATURE

5) Sidenummer og hvor konferansen var

6) Mangler sted for konferansen

12) Et al. burde ikke stå i referansen.

2) DawnG. Gregg, UdayR. Kulkarni, and AjayS. Vinz

ETC. Sørg for at alle referanser er konsistente og har samme format. Og få dem inn automatisk med MATBIB eller hva det blir. Lett å gjøre med Latex.

 

Ref 14) sier faktisk ikke det som er skrevet i oppgaven. Må rettes på, les referanser og se hva som faktisk står der. (Sitér heller det som introduserer F-score, let tilbake gjennom tiden). Sitasjonen dras for langt. 

 

Glad i ordet "alike", kan byttes ut med "as well".

Bruker jeg-pronomenet "I" mye. Det er min tekst, så det er ingen grunn til å bruke ordet da det er tydelig at det er min tekst. Kutte referanser til seg selv, det kommer frem av seg selv. Det er ikke decisionmaking som er viktig, men hva som ble brukt eller ikke. Nå er det både passive-form og egen-form, bedre å kun ha passive-form.

 

Kommer frem at man er litt usikker, må få frem betydningen. Greit å være usikker, men gjem det.

 

TA BORT FAIRLY. Ta bort vage adjektiv i så stor grad som mulig og se om jeg kan stå inne for det står.

Side 27, først er det litt kolonkaos. Referer heller til tabellene i teksten enn å presentere med kolon. 

seksjon 4.2 referer til tabellene. Få med REF. Ikke bra å ikke referere til tabellene i. SETNING SKAL SLUTTE MED PUNKTUM.  Acronym: Not about a person (NP), Not about a Japanese Person (NJP).

Hva som er tekst og hva som er appendix. 

Mye på side 24 burde være i et appendix-kapittel. USER MANUAL-ting skal inn i appendix. Si noe om hva som er gjort i kapittelet uansett, referer til appendix. 

På side 24. 74'939, ikke apostrof men komma. Apostrof er for beløper. Fins nok flere slike i teksten.  (side 34 også) Også 6.5. 

Vurder hvor mye som skal inn i metode-kapittelet og hva som skal inn i appendix. 1.2GB kan være med, men ikke all annen info om rar-størrelse etc.

 

Kap 5 og 5.1: overbruk av ordet "simple".

 

Chapter 5: kort med en setning, få med litt mer beskrivelse om hva de forskjellige delene er. Pipeline burde beskrives, få med figur. Figur kan være i kapittel 4, med et lite avsnitt om Pipeline. Referer til figur i kapittel 5. 

 

5.2.1 skriv HVOR MANGE ORD som er i finaltokenkeywords. Fiks stavinger. Beskrive alle listene. Lag appendix med ca. de første 20 entries for å vise feelingen for alle listene. Referanser til alle tekstfiler etc. burde ha fullstendig URL til github som fotnote. Appendix som eksempel.

Spellchecker burde kjøres. Kopier tekst til Word og kjør språksjekk. Word er overlegen for dette. 

Side 33: ikke 4.2 men Section 4.2. Beskriv kort hva slags referanser det er snakk om. A la Appendix B.

~ istedetfor space for at "Section 4.2" ikke breakes. ~ er nonbreakable space.

 

Kap. 6: Litt vel mye "results". Intro på 6 lik introen på 5. Beskriv hvert delkapittel. Konsistent stil på beskrivelse av kapittelet. For hele kapittel følg stilen til 6.3. 6.4 også: Stor S for Section og T for Table. Ikke T for test set. Litt rart med eget avsnitt for denne setningen. (Ikke EXPLAINED IN men heller DESCRIBED IN)

 

Testing sessions = Test sessions. Beskriv kort hva det er i del 6.4. Table 6.9: Fullstending inkonsistens på hvordan tallene vises. F-score må ha et desimal. Tre meningsbærende siffer er kongo. 

6.5 MANUALLY going through...

6.5 og 6.6 burde si mer om hva slags konklusjonen man kan dra eller ikke. APPROXIMATION er bra. Spekulasjonene kan flyttes til Discussion. 

 

ERROR ANALYSE?

Rart med FINAL THOUGHTS og så CONCLUSION. Siste del av Final Thoughts hører hjemme i Conclusion. Rart med et kapittel som heter Final Thoughts. A significant amount of time er IKKE GREIT. Noe mer spesifikt må frem. Fairly standard etc mye vagt språk. Ikke avslør at du er usikker. Husk på at sensor er en bikkje! Lars har gjort en jobb og den skal beskrives så godt som mulig.

 

Conclusion: Although the Japanese presents... etc. as a data source. > Is challenging to use. Trenger punktum litt inni der. Tre data sources og to datas i et lite avsnitt. Conclusions må også gjerne følge en mal. Presentere hva som er i kapitellet. I 8.1 er "I" unødvendig (jeg-pronomet). 

Side 50 må også fikses tallene. 

Sammendrag mangler. På norsk, før abstract. Skriv abstractet på norsk. 

1.1 Bulletpointene mangler punktum selv om de er fullstendige setninger. Få med punktum på samtlige numererte lister som bruker fullstendige setninger.

 

Precision, Recall og F-score inn på vocabulary. Bag of Words kan også være med inn i listen. Vurder om andre ting burde være med i vocabulary-listen. 

 

Berit Helland. Kopi til Bjørn og Rune. 

  • No labels