Child pages
 • Læringsportalen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Tilbake til tjenestekatalogen

<Om tjenesten>

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede (mulig, men ikke som standard)
 • besøkende (mulig, men ikke som standard)

Fordeler og hovedegenskaper

Læringsportalen er fra 17.12.2015 NTNUs hovedsystem for støtte til internopplæring.

Hovedegenskaper

 • Kurskatalog med oversikt over tilgjengelige ekurs, opplæringsvideoer, kursarrangement og andre arrangementer.
 • Påmelding til kurs og arrangementer
 • Ventelistefunksjoner for kursarrangør
 • Automatisk utsending av eposter med ical-funksjonalitet til påmeldte og ventelisteinnmeldte
 • Starte, fortsette og fullføre ekurs og opplæringsvideoer.
 • Kurshistorikk for kursdeltaker
 • Rapportdata fra gjennomført opplæring
 • Publiseringsfunksjoner for kursadministrator og eLæringsadministrator

 

Krav

Læringsportalen er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU via FEIDE pålogging. Det er mulig å legge til gjestetilganger for andre. Gjestetilganger blir permanente tilganger med mindre de aktivt fjernes igjen. Læringsportalen er bygd i NTNUs Microsoft Office 365 tenant og et tilknyttet lokalt miljø på webserver. I henhold til ROS-analysen for Office 365 betyr det at ekurs, videoer, kursbeskrivelser og annet innhold i Læringsportalen IKKE skal innholde opplysninger som er FORTROLIGE eller STRENGT FORTROLIGE. Læringsportalen kan altså innholde opplysninger av kategoriene ÅPEN og INTERN.

Hvordan komme i gang?

<beskrivelse>

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

 • No labels