Child pages
  • Møteref 11. januar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konklusjon: Rune har skrevet kommentarer rett i PDF som kommer på mail. Sjekk de.

Björn kommer også med PDF med kommentarer senere i dag.

Legge HTML-filene på github. Ikke folk.ntnu.no for den forsvinner før eller siden. 

Definer klarere hvordan bag of words fungerer og beskriv dette. Se TF-IDF (https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf)

Future Work før konklusjon er rart.

Thesis Structure KONKLUSJON. ALL PARTS MENTIONED? høres rart ut?

Konklusjonen skal inneholde hovedkonklusjon. 

Konklusjon -> mye skal være diskusjon.

Skrive om hvorfor Bag of Tokens ikke blir brukt i slutten av konklusjonen og results istedetfor implementasjonen.

 

  • No labels