Child pages
  • TFE 4120 Elektromagnetisme – Laboratorieøving 2 Gitar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgavehefte: Lab 2

Tilleggshefte: Generering av lyd i Matlab

Matlab-fil: AnalyseOgSyntese.m

Matlab-fil: AvspillLyd.m

Grunntone.wav

Oktav.wav

Kvint.wav

  • No labels