Child pages
 • Detaljert pensumliste og støttelitteratur
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pensumliste i TFE4120 Elektromagnetisme, våren 2017.

Alle øvinger, løsninger og laboppgaver er pensum.

Anbefalt støttelitteratur:

 • Notaros, “Electromagnetics”. Pearson Education, 2010. En meget god og omfangsrik bok som passer godt sammen med pensumlitteraturen, samme notasjon. Ekstremt mange eksempler. Oppgaver med fasit til noen av dem. Videregående temaer innen elektromagnetiske bølger, transmisjonslinjer, bølgeledere, antenner.

 • Griffiths, “Introduction to Electrodynamics”, Pearson / Cambridge University Press. En meget god bok. Litt annen notasjon enn i pensumlitteraturen noen steder, men pedagogisk og uformell stil. Inneholder også en del fysikk-aspekter av elmag, slik som stråling og spesiell relativitetsteori. Løsninger til oppgavene i boka kan fås tak i.

  (Notaros har tildels et electrical engineering synspunkt, mens Griffiths har mer et fysikk-synspunkt, men forskjellen i den aktuelle delen av bøkene er ikke så stor. )

 • Cheng, “Field and wave electromagnetics”, siste utgave, Addison-Wesley. Studenter som skal ta emnet TFE4130 Bølgeforplantning senere kan kjøpe denne boka nå og bruke den som støttelitteratur. En god bok, men den delen som svarer til Elektromagnetisme er lagt opp litt annerledes enn pensum her.

 • Skaar, Kretsanalyse basert på elektromagnetisme, 2017. For de som vil lære seg eller friske opp det viktigste fra lineær kretsanalyse, basert på elektromagnetisme.
 • Popovic & Popovic, “Introductory Electromagnetics” Prentice Hall, 2000. Litt enklere bok med mye tekst og lite matematikk, men ikke så innholdsrik og ikke så mange eksempler. Utsolgt fra forlaget, men kan fås tak i brukt. 

 • Dette finnes diverse lærebøker i fysikk, f.eks. Young & Freedman: University Physics. Noen av disse hopper over D- og H-feltet, og nøyer seg med å beskrive E og B. Ellers kan de være gode og passende for emnet. 

 • The Feynman Lectures on Physics: http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
 • No labels