Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvor mange ganger kjøres foo(), baz() og bar().

for loops
function secretfunction()
 for i = 1:3
  foo()
  for j = 1:4
   baz()
   for k=1:5
    bar()
   end
  end
 end
end
 Svar
foo() : 3
baz() : 12
bar() : 60

1 Comment

 1. Oi, jeg hadde et par stygge feil i løsningsforslaget, jeg hadde glemt å gange opp svarene med ytre løkker.