Child pages
  • Møtereferat 9. november
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Legge til noe kort tekst på Conclusions, f eks "This is where I'll put findings" etc.

POS-tag

1.3 Objectives: "Besides answering the research questions," etc.

"How can the Japanese Wikipedia be suitable as the basis for building knowledge databases such as the one proposed?" <- rar formulering, skriv om

"Will there be sufficient correlation between readings of names and time periods/provinces that such a database can be used for further research?" <- To what degree? How much? ikke ja/nei

"To which degree are relatively simple natural language processing techniques sufficient for extracting the data required for such a database?" <- vær spesifikk med hvilke teknikker etc. istedetfor vagt "relativt enkle"

1.2 Research Questions: Ikke bullets men RQ1:, RQ2:, etc., slik at de kan refereres til senere.

Slå sammen Research Questions og Objective. litt tynt, få til noe tekst som forklarer.

1.4 Research Approach - Få til en ny en? Se på f. eks. Questionnaire, som er relativt ofte brukt i Software. Prototyping ser litt ensom ut.

1.4.1 Prototyping Prototyping is one of the fundamental research methods in the field of software engineering. <- Peter J Denning "Art of Computer Science"/"Research in Computer Science" eller no (se på, forklarer Prototyping som en av viktige research methods. HVIS IKKE; stryk at den er FUNDAMENTAL. Har noe grunnlag for slike uttalelser? Nope.

Prototyping Modell: Lag en egen basert på den tidligere, men referer til hvor idéen kommer fra.

Lag liste først som forklarer enkle japanske ord og uttrykk som går igjen i teksten.

Kapittel om related work: Skriv om hva andre har gjort som likner og hva man evt. kan sammenlikne seg med. Finn sammenlikningsgrunnlag.

Finn ut om hvor bra programmet er til å finne resultater i forhold til å bare gjette blindt, start å måle effektiviteten og treffsannsynligheten til programmet.

Prototyping funker kun for noe som aldri har blitt gjort før. Crossvalidation, fivefold, tenfold. Må se på i hvilken grad metodene egner seg til å løse problemer.

Opprette testsett og treningssett: Skal være separate. Development testset må lages, F-score, accuracy etc. etc. Sett noen mål og hvordan effektivitet skal måles. 

Ikke hold tilbake på stopwords: Legg til så mange som mulig.

Stopwords: Ordne etter frekvens. Hvor ofte forekommer de. 

Metode: Hvordan legger jeg til stopwords? Lage en figur for metode. 

Master handler mest om forskningsmetode. Fokus på å følge forskningsoppskrift og så får man ett eller annet resultat. Forskningsmetode viser gradvis framgang hvordan man oppnår de samme resultatene.

Development må også med, til en viss grad, og dokumenter tankegang og framgangsmåte. F. eks. modell for hvordan stopword-listen oppdateres.

Finne Baseline og se hvor godt det må gjøres. Background i forhold til relatert arbeid.

FORBEREDE DEMONSTRASJON

  • No labels