Child pages
 • Organisasjonstjenesten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Tilbake til tjenestekatalogen

Administrasjon og tilgjengeliggjøring av organisasjonsdata for NTNU (nåværende, planlagt og historisk struktur)

Hvem er tjenesten for

 • IT-personell
 • Systemeiere

Fordeler og hovedegenskaper

Tilgang til autorative data om NTNU sin formelle organisasjonsstruktur. Dette gjelder for nåværende, historisk og planlagt struktur.

Grensenitt for administrasjon av orgnisasjonsstrukturen.

Krav

Bruk av data skal godkjennes av dataeier, i dette tilfellet ............

Hvordan komme i gang?

Kontakt Orakel-tjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

 • No labels