Child pages
 • Mobile enheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Tilbake til tjenestekatalogen

Drift av mobile enheter på enten IOS eller Android

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte

Fordeler og hovedegenskaper

<beskrivelse>

Krav

<beskrivelse>

Hvordan komme i gang?

<beskrivelse>

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

 • No labels