Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Fakultet

def fakultet(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * fakultet(n - 1)

Oppgave 2 - Fibonacci

def fib(n):
  if n == 0:
    return 0
  elif n == 1:
    return 1
  else:
    return fib(n-1) + fib(n-2)

Oppgave 3 - Pascals trekant

def pascal(n):
  if n == 1:
    return [1]
  else:
    linje = [1]
    forrige_linje = pascal(n-1)
    for i in range(len(forrige_linje)-1):
      linje.append(forrige_linje[i] + forrige_linje[i+1])
    linje += [1]
  return linje

Oppgave 4 - Palindrom

def palindromTest(N):
 if len(N) == 1 or len(N) == 0:
  return True
 else:
  if N[0] == N[-1] and palindromTest(N[1:-1]):
   return True
  else:
   return False

Oppgave 5 - Minste element

def minElement(L):
 if len(L) == 1:
  return L[0]
 else:
  min = minElement(L[1:])
  if L[0] < min:
   return L[0]
  else:
   return min

Oppgave 6 - Største element

def maxElement(L):
 if len(L) == 1:
  return L[0]
 else:
  max = maxElement(L[1:])
  if L[0] > max:
   return L[0]
  else
   return max

Oppgave 7 - Exponent

def power(x, n):
 if n < 1:
   return 1
 return x * power(x, n-1)
 • No labels