Child pages
 • Møtereferat mandag 14. sept
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Opprettet Wiki for å legge ut blant annet oppgave og fremtidige møtereferater

URL: https://www.ntnu.no/wiki/display/~satre/Roman+readings+of+Japanese+Kanji

 • Research question må på plass, og også litteratur inn. Prøve å skru prosjektet litt fra hacking til oppriktig forskning, på nivå med det som kan vises på internasjonale konferanser. Ha dette klart til neste gang! 2 eller 3 tentative forskningsspørsmål!
 • Diskutere hvilke forskningsmetoder som egner seg for å gjennomføre dette. Tema for neste gang.
 • Björn sender over noen gode, relevante masteroppgaver.
 • Skille mellom basisforskning til anvendt forskning. Prototyping, teori, etc er forskjellige grener. Prototyping er da en måte å løse en gitt problemstilling på vha. datateknologi enten på en ny måte eller forbedring av eksisterende metoder. Dette kan være approach mot forskningsspørsmål relevant til denne oppgaven.
 • Svar på teoretiske spørsmål som: Hvorfor trenger verden denne databasen? Hva er det man får til da som man ikke får til nå?
 • Negativt resultat er også et resultat. Så å bevise at en slik database ikke kan produseres (på denne måten) er et givende resultat (evt. om premisser må endres etc. etc.).
 • Ha en hypotese! Ha et spørsmål!
 • Ha i bakhodet ved lesning av forskningsartikler hva forfatterne hadde i hodet, hvilke problemstillinger de spurte etc. Kan man bygge videre på dette?
 • No labels