Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Læringsmål:

  • Bruk av True/False (1/0) 
  • Logiske operatorer

Pensum

  • 3.7.1 - 3.7.3
  • Kap 1.3
  • Kap 1.6
  • Kap 4.1 - 4.3

a) 

Lag funksjonen wholeNumber. Funksjonen tar inn ett tall og returnerer 1 eller 0 om tallet er et heltall eller ei.

b)

Lag funksjonen evenNumber. Den skal returnere den bolske verdien true om et tall er partall eller false for oddetall.

c)

Lag en funksjon som avgjør om et tall er positivt eller negativt.

d)

Sett sammen funksjonene slik at programmet ser ca slik ut:

Oppgi tall: 5.1
Dette er ikke et heltall. 
Det er positivt.
Oppgi tall: 4
Dette er et heltall.
Dette er et partall.
Dette er et positivt tall.  

e) 

Det gis to tall. Lag en funksjon compareNr som sammenligner to tall. Den skal returnere true eller false, altså 1 eller 0, om tallene er like eller ei. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.

  • No labels