Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)

 • Koden returnerer hvor mange kalde pizzaer som ble levert. 

b)

 • Koden returnerer leveringstiden på de pizzaene som ble levert kalde. Man kan her merke seg at i oppgave a) på siste linje så er sum(variabel) et funksjonskall, mens samme linje i oppgave b) har times(variable) som en indeksering.

c)

 • function result = isBetween(data, lower, upper)
    aboveLower = data > lower;
    belowUpper = data < upper;
    result = (aboveLower & belowUpper);
  end
  
  


d)

 • data = [[32,31,27,21,13,6,6,13,21,27,31]
  [49,46,41,32,23,13,13,23,32,41,46]
  [66,63,55,44,32,21,21,32,44,55,63]
  [86,81,69,55,41,27,27,41,55,69,81]
  [106,97,81,63,46,31,31,46,63,81,97]
  [128,106,86,66,49,32,32,49,66,86,106]
  [106,97,81,63,46,31,31,46,63,81,97]
  [86,81,69,55,41,27,27,41,55,69,81]
  [66,63,55,44,32,21,21,32,44,55,63]
  [49,46,41,32,23,13,13,23,32,41,46]
  [32,31,27,21,13,6,6,13,21,27,31]];
  
  lower = 20;
  upper = 50;
  
  
  goodHeight = isBetween(data, lower, upper);
  
  
  filteredHeight = data.*goodHeight;
  
  plotter(filteredHeight) % Forutsetter at man har implementert den vedlagte filen.

   

   

 • No labels