Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Kodeforståelse, løkker   1. b. 2
   2. a. 0
   3. c. 2
   4. a. 3

   1. a. [0]
   2. a. [9 8 7 6 5]
   3. b. [9 8 7 6]
   4. b. [9 8 7 6]

   1. b. 1
   2. c. 3
   3. c. 3
   4. a. 4
   5. b. 1

Oppgave 2 - Høydemåler

tabell = load('Tabell.txt');
[h,b] = size(tabell);
%1
for i = 1:h
  for j = 1:b
    if tabell(i,j) >= 2000
      fprintf('Punktet (%i,%i) har høyde %i.\n',i,j,tabell(i,j))
    end
  end
  
end
%2
maxhoyde = tabell(1,1);
for i = 1:h
  for j = 1:b
    if tabell(i,j) > maxhoyde
      maxhoyde = tabell(i,j);
    end
  end
  
end
fprintf('Max høyde er: %i.\n',maxhoyde)
for i = 1:h
  for j = 1:b
    if tabell(i,j) == maxhoyde
      fprintf('Koordinetet (%i,%i) har denne høyden.\n',i,j)
    end
  end
  
end

Oppgave 3 - Formasjonsteknologi grunnkurs

function kontroll
  mat = round(rand([3,12]));
  for row = mat'
    svar = isapproved(row);
    row'
    fprintf(' gir svaret %i.\n',svar);
  end
end
function svar = isapproved(list)
  svar = sum(list(1:6))>= 5 && sum(list(7:12))>=4;
end

Oppgave 4 - Litt om tabeller og løkker

tabell = zeros(1,7);
tabell(1) = tabell(1) + 1;
tabell(2) = tabell(2) + 1;
tabell(3) = tabell(3) + 2;
tabell(4) = tabell(4) + 3;
tabell(5) = tabell(5) + 5;
tabell(6) = tabell(4) + tabell(5);
tabell(7) = tabell(5) + tabell(6);
tabell = [1,1,2,3,5,8,13]
% tallrekken heter fibonacci
tabell2 = 4:1.5:20

Oppgave 5 - Litt om tabeller og løkker

% Følgende blir skrevet ut:
0	8	40	3	1	2	5

Oppgave 6 - Tabeller, if-setninger og løkker

%a
deltakernr = [1:1:5];
km = sparse(1,5);
alder = sparse(1,5);
%b
km = rand([1,5])*15;
alder = rand([1,5])*7+18;
 
for i=1:5
	if km(i) > 8
		fprintf('Deltaker %i er %.0f år gammel og løp %.1f km.\n',deltakernr(i),alder(i),km(i))
	end
end
sumkm = 0;
for element = km
	sumkm = sumkm + element;
end
fprintf('Deltakerne har tilsammen tilbakelagt %.1f km.\n',sumkm)
 • No labels