Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Åpne og skrive til fil

%1
fil = fopen('test.txt');
lukkeresultat = fclose(fil);
if lukkeresultat == -1
  disp('Ikke velykket')
end

%2
navn = 'Hans';
fil = fopen('test.txt','w');
fprintf(fil, 'Jeg heter %s',navn);
fclose(fil);

%2
navn = ' Hansen';
fil = fopen('test.txt','a');
fprintf(fil, '%s',navn);
fclose(fil);

2. Lese data fra fil

%1
fil = fopen('test.txt','r');
while feof(fil) == 0
  linje = fgetl(fil);
  [navn, alder] = strtok(linje);
  fprintf('Navn: %s, Alder: %s \n', navn, alder);
end
fclose(fil);

%2
fil = fopen('test.txt','r');
alderSum = 0;
while feof(fil) == 0
  linje = fgetl(fil);
  [navn, alder] = strtok(linje);
  alder = str2num(alder);
  alderSum = alderSum + alder;
  fprintf('Navn: %s, Alder: %d \n', navn, alder);
end
fclose(fil);

3. Arbeid med MAT-filer

%1
x = 1;
y = 2;
save kollokvie

%2
z = 3;
save -append kollokvie z

%3
clear
load kollokvie

4. Mer skriving til fil

x = 0:1:10; y = sin(x*pi/8);
fil = fopen('test.txt','w');
n = length(x);
for j = 1:n
	fprintf(fil,'%5i %10.6f \n',x(j),y(j));
end
fclose(fil); 

5. Lese data fra fil til matrise

fil = fopen('test.txt','r');
innhold = fscanf(fil,'%5i %10f',[2,11]);
fclose(fil);
disp(innhold)

6. Cell-array

%1
cellArray = {10, 'Hans', 1:2:3};

%2
disp(cellArray{1});

%3
cellArray{2} = 'Peter';

%4
disp(cellArray(3));

7. Strukter

%1
matvare = struct('navn','mel','innkjopspris',10,'salgspris',15,'IDkode',43323);
disp(matvare)

%2
matvare2 = struct('navn','sukker','innkjopspris',8,'salgspris',10,'IDkode',44432);

8. Vektorer av strukter

%1
inventar = matvare;
inventar(2) = matvare2;

%2
inventar(3) = struct('navn','banan','innkjopspris',2,'salgspris',4,'IDkode',44432);

%3
for i=1:3
  fprintf('%f\n',inventar(i).salgspris)
end

%4
fprintf('%f\n',inventar.innkjopspris)

 

 

 

 • No labels