Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Variabler

% 1
fornavn = 'Glenn-Gregor';
 
% 2
etternavn = 'Fjordheis'
;
% 3
fodtAar = 1992;
 
% 4
detteAar = 2018;
% evt mer dynamisk løsning:
date = clock();     % clock() gir tiden på formen: [year month day hour minute seconds]
detteAar = date(1); % henter ut året, som er det første elementet i date
 
% 5
alder = detteAar - fodtAar;
 
% 6
fprintf('Mitt navn er %s %s.\n', fornavn, etternavn);
 
% 7
fprintf('Jeg er %i år gammel.', alder);
% evt, utvide nr 6:
fprintf('Mitt navn er %s %s og jeg er %i år gammel.\n', fornavn, etternavn, alder);

Oppgave 2 - Mer variabler

%1 
morAlder = 57;
farAlder = 62;
brorAlder = 24;
sosterAlder = 26;
%2
familieSum = morAlder + farAlder + brorAlder + sosterAlder;
%3
familieGjennomsnitt = familieSum/4;
% eller
familieGjennomsnitt = (morAlder + farAlder+ brorAlder + sosterAlder)/4;
%4
fprintf('Familien er tilsammen %i år gammel, med en snittalder på %.1f år\n',familieSum, familieGjennomsnitt)

Oppgave 3 - Betingelser

%1
%sann
4 <= 6
'a' < 'b'
%usann
2+2*0 == 0
log(exp(2)) == 3
%2
a = 2; b = 5; c = 10;
a < b % TRUE
b >= 2 % TRUE
c == 9 % FALSE
c >= c % TRUE
a > c - b % FALSE
c == a * b % TRUE
100 > 99 && b == 5 % TRUE
a == b || c > b % TRUE

Oppgave 4 - Forståelse av if-setninger og betingelser

40 er den nye verdien til a. 
10 er den nye verdien til b. 
20 er den nye verdien til c. 
100 er den nye verdien til d. 
30 er den nye verdien til e. 
15 er den nye verdien til f.

Oppgave 5 - Bruk av elseif

antall = input('Skriv inn antall personer: ')
 
if antall <= 0
	disp('Du trenger ikke noen rom.')
elseif antall <=40 
	disp('Du får plass i rom nummer 3.')
elseif antall <= 80
	disp('Du får plass i rom nummer 2.')
elseif antall <=100
	disp('Du får plass i rom nummer 1.')
else
	disp('Du får ikke plass i noen rom!')
end
  • No labels