Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.
Oppgaver under Sammensatt  er generelle repetisjonsoppgaver som ikke nødvendig vis introduserer nytt pensum, men krever en forståelse på det man har lært hittil.

Oppgaver om teori

There is no content with the specified labels

Oppgaver om funksjoner

 

 

 

 

Oppgaver om switcher

Oppgaver om lister

Oppgaver om løkker

Oppgaver om strenger

Oppgaver om cellarrays

There is no content with the specified labels

Oppgaver om strukt

Oppgaver om filbehandling

Sammensatte oppgaver

Oppgaver med rekursjon

Oppgaver fprintf, modulo, plot, char

Noen av undersidene i dette området går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab.

Ekstratrenging: 

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart


Kollokvieundervisningen starter opp litt ut i semesteret.

Kollokvieopplegget er et tilbud vi gir til studenter som ønsker å gjøre en innsats i faget, men som sliter med øvingene og elementær forståelse av programmering. Vi organiserer oppgave-trening i mindre grupper under veiledning av undasser. Det er satt opp 6 moduler, som hver tar for seg et tema i pensum.

Grunnet begrenset kapasitet, anses oppmøte for de som melder seg på som obligatorisk; dersom man ikke møter opp, vil man miste plassen sin. Vi ønsker å presisere at dette er et tilbud til de som virkelig trenger hjelp i faget, og ikke til de som har kontroll men ikke ønsker å gå glipp av noe.

Dersom du ønsker å delta på kollokvieopplegget, ta kontakt med din studass. Studassen vil deretter gjøre en vurdering på om du har behov for kollokvie og eventuelt melde dette videre. Dersom du får plass på en kollokviegruppe, vil du få en epost med mer informasjon om tid og sted.

NB! Alle oppgavene som løses i kollokviegruppene, med tilhørende løsningsforslag ligger på denne siden. Dersom noen trenger ekstra trening, kan disse oppgavene være til god hjelp. Dette er en grei sjekk på om man har behov for ekstra veiledning. Det anbefales også å danne egne kollokviegrupper der man løser oppgaver og veileder hverandre.

TDT4105: Matlab

Kollokvie 1: Variabler og if-setninger

Teori: Kollokvie 1 - Matlab.pdf
Oppgaver: Variabler og if-setninger
Løsningsforslag: Variabler og if-setninger - Løsning

Kollokvie 2: While- og for-løkker

Teori: Kollokvie 2 - Matlab.pdf
Oppgaver: While- og for-løkker
Løsningsforslag: While- og for-løkker - Løsning

 

Kollokvie 3: Funksjoner

Teori:
Oppgaver: Funksjoner
Løsningsforslag: Funksjoner - Løsning

Kollokvie 4: Filhåndtering og datastrukturer

Teori: Kollokvie 4.pdf
Oppgaver: Filhåndtering og datastrukturer
Løsningsforslag: Filhåndtering og datastrukturer - Løsning

Kollokvie 5: Rekursive funksjoner

Teori:
Oppgaver: Rekursive funksjoner
Løsningsforslag: Rekursive funksjoner - Løsning

Annet

Litt forskjellig
Litt forskjellig - Løsning 

TDT4110: Python

Kollokvie 1: Variabler og if-setninger

Teori: Kollokvie 1 - Python.pdf
Oppgaver: Variabler og if-setninger
Løsningsforslag: Variabler og if-setninger - Løsning

Kollokvie 2: While- og for-løkker

Teori: Kollokvie 2 - Python.pdf
Oppgaver: While- og for-løkker
Løsningsforslag: While- og for-løkker - Løsning

 

Kollokvie 3: Funksjoner

Teori:
Oppgaver: Funksjoner
Løsningsforslag: Funksjoner - Løsning

Kollokvie 4: Filhåndtering og dictonaries

Teori:
Oppgaver: Filhåndtering og dictionaries
Løsningsforslag: Filhåndtering og dictionaries - Løsning

Kollokvie 5: Dictionaries og rekursive funksjoner

Teori:
Oppgaver: Rekursive funksjoner og repetisjon
Løsningsforslag: Rekursive funksjoner - Løsning

Annet

Litt forskjellig
Litt forskjellig - Løsning


 

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oversikt

70

0

0

  • No labels