Child pages
  • Hvordan finne en lisensnøkkel på MSDNAA
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Trenger du lisensnøkkel til programvare fra MSDNAA? Følg denne guiden!

Hensikt

MSDNAA, tjenesten fra Microsoft som gir dere gratis tilgang til masse Microsoft-programvare, er ikke alltid like oversiktlig. Her er en grundig guide for å hente ut en lisensnøkkel. Fremgangsmåten er helt lik for alle programmene på MSDNAA, men her er Windows 7 brukt som eksempel.

Hva trenger jeg?

For å få tak i en lisensnøkkel må du ha en aktiv konto på MSDNAA. Dette får du på vårt kontorer. 

Skritt for skritt


1. Logg inn på MSDN

 

2. Velg korrekt Windows-versjon

NB! Skal du installere Windows 10 pass på at du velger Windows 10 (Multiple Editions)

 

 

3. Klikk "Add to cart"

4. Aksepter lisensavtalen

5. Verifiser navn og epost

6. Lisensnøkkel vil etter noen sekunder dukke opp ved "Product key"

Mer hjelp

Hvis du trenger mer hjelp om dette emnet kan du ta kontakt med oss på guru@idi.ntnu.no .

  • No labels