Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Kodeforståelse

a)

1. Koden summerer alle partall <= argumentet.

2. Printer summen av alle partall <= 11, altså 2+4+6+8+10 = 30

3. Summerer alle tall delelig med enten f eller l.

4. Funksjonen og dens parametere har navn som er vanskelig å tolke (bare bokstaver). Burde gitt mer forståelige navn.

5. Printer summen av alle tall < 10 som er delelig med 3 eller 5: 3+5+6+9=23

b)  

Funksjonen returnerer antall strengt stigende tall fra begynnelsen av listen.

1. 0

2. 2

3. 2

4. 3

Oppgave 2 - Skrive et større program

# -*- coding: utf-8 -*-
# Henter data fra fil
f = open('Tabell.txt','r')
TempTabell=f.readline()
hoydetabell=[]
# Setter data inn i liste og gjør om fra streng til integer
for line in f:
  newLine = line.split(',')
  for i in range(0,len(newLine)):
    newLine[i] = int(newLine[i])   
  hoydetabell.append(newLine)

def find2000(hoydetabell):
  maxhoyde = hoydetabell[0][0]
  maxhoydeKolonne = [0]
  maxhoydeRad = [0]
  for kolonne in range(0, len(hoydetabell[0])-1):
    for rad in range(0, len(hoydetabell)-1):
      if hoydetabell[rad][kolonne] > maxhoyde:
        maxhoyde = hoydetabell[rad][kolonne]
        maxhoydeRad = [rad]
        maxhoydeKolonne = [kolonne]
      elif hoydetabell[rad][kolonne] == maxhoyde:
        maxhoydeKolonne.append(kolonne)
        maxhoydeRad.append(rad)
      if hoydetabell[rad][kolonne]>=2000:
        print("I kolonne "+str(kolonne)+" og rad "+str(rad)+" finnes en topp med høyde "+str(hoydetabell[kolonne][rad]))
  print("Makshøyde var: "+str(maxhoyde))
  print("Koordinatene med maks høyde var ")
  for i in range(0,len(maxhoydeKolonne)):
    print(str(maxhoydeKolonne[i])+","+ str(maxhoydeRad[i]))
  return maxhoyde

find2000(hoydetabell)
# Høyeste topp var på 2100 m på koordinater (10,10)
 • No labels