Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Teori løkker

 1. for i in range (start,slutt):

      print i 

 2. Man bruker helst for løkker når man vet hvilke verdier man skal iterere over. Hvis dette er ukjent, for eksempel ved "fortsett så lenge brukerinput ikke er 0", da må man benytte while løkke.

 3. i = 0
  while (i<6):
  	print(i)
  	i+=1

Oppgave 2 - For-løkke

# printer tekst 20 ganger
for i in range(0,20):
  print("Bolton Wanderers!")

Oppgave 3 - While-løkke

from random import randint
ikkesyv = True
while (ikkesyv):
  x = randint(0,10)
  if (x != 7):
    print(x)
  else:
    ikkesyv = False

Oppgave 4 For-løkker

 1.  

   

  list = [-4,5,3,9,3,-3,-8,8]
   
  for i in range(0,len(list)):
  	if (list[i]>=0):
  		list[i] = 1
  	else:
  		list[i] = 0
  print(list)
 2.  

   

  list = [-4,5,3,9,3,-3,-8,8]
  sum = 0
  for i in range (0,len(list)):
  	sum+=list[i]
  
  print(sum)

Oppgave 5 - Passord

while True:
  passord1 = input('Skriv inn ditt passord--> ')
  passord2 = input('Skriv inn ditt passord på nytt--> ')
  
  if passord1 == passord2:
    print('Passordene er like.')
  elif len(passord1) != len(passord2):
    print('Passordene har ulik lengde!')
  # Sammenligner ASCII-verdi. a har en mindre verdi enn b i ASCII-tabellen. a = 97 og b = 98 f. eks.
  elif passord1 > passord2:
    print('Passord 2 kommer før passord 1 i alfabetet')
  else:
    print('Passord 1 kommer før passord 2 i alfabetet')

Oppgave 6 - Produkt

from random import randint
while True:
  tall1 = randint(1,10)
  tall2 = randint(1,10)

  produkt = tall1 * tall2
  print(produkt)
  if produkt > 70:
    break

Oppgave 7 - Speedometer

kmh = 10
for kmh in range(10,110,10):
	kmhToMph = kmh / 1.6
  print(kmh,'km/t =',kmhToMph,'mph')

Oppgave 8 - Doble for-løkker

 1.  

   

  matrix = [[1,3,-3,5,23],[23,1,34,13,32],[33,67,64,5,-9],[46,-6,6,64,8],[2,3,19,12,-4]]	
  
 2.  

   

  matrix = [[1,3,-3,5,23],[23,1,34,13,32],[33,67,64,5,-9],[46,-6,6,64,8],[2,3,19,12,-4]]	
   
  for k in range (0,len(matrix)):
  	for t in range (0,len(matrix[k])):
  		if (matrix[k][t]<0):
  			matrix[k][t]*= -1
  print(matrix)


 3. matrix = [[1,3,-3,5,23],[23,1,34,13,32],[33,67,64,5,-9],[46,-6,6,64,8],[2,3,19,12,-4]]	
   
  max = -float('Inf')
  for i in range(0,len(matrix)):
  	for j in range(0,len(matrix[i])):
  		if (matrix[i][j] > max):
  			max = matrix[i][j]
   
  print(max)

Oppgave 9 - Badekaret

capacity = 20
currentLevel = 5
while currentLevel < capacity:
  currentLevel += 1  
  print('Current water level is', currentLevel, 'liters.')
print('The bath is full and contains', currentLevel, 'litres.')

Oppgave 10 - Sjakkbrett

def checkColorOfChessboard(x,y):
  # we define a chessboard using nested arrays
  # b means black, and w means white
  board = [['w','b','w','b','w','b','w','b'],
      ['b','w','b','w','b','w','b','w'],
      ['w','b','w','b','w','b','w','b'],
      ['b','w','b','w','b','w','b','w'],
      ['w','b','w','b','w','b','w','b'],
      ['b','w','b','w','b','w','b','w'],
      ['w','b','w','b','w','b','w','b'],
      ['b','w','b','w','b','w','b','w'],
      ]

  x2 = x - 1
  y2 = y - 1

  if board[x2][y2] == 'w':
    print('Rute',str(x) + ','+ str(y),'er hvit')
  else:
    print('Rute',str(x) + ','+ str(y),'er svart')
for x in range(1,9):
  for y in range(1,9):
    checkColorOfChessboard(x,y)

Oppgave 11 - Sum av gangetabellen

sum = 0
for i in range(1,11):
  for j in range(1,11):
    sum += i * j

print(sum)

Oppgave 12 - Stigende sekvenser

import sys
j = 1
for i in range(1,11):
  k = 1
  while k <= j:
    sys.stdout.write(str(k) + ' ')
    k += 1
    i += 1
  j += 1
  print()

 

 

 

 • No labels